Personal

Här hittar du kontaktuppgifter till forskare, lärare och övrig personal inom ämnet psykologi. Hittar du inte den du söker, eller för ytterligare information, kontakta Infocenter.

Ämnessamordnare: Malena Ivarsson

Administration: psykologi@sh.se

Forskare, lärare och övrig personal:

Jesper Alvarsson

Jesper Alvarsson

Fil dr

Lektor

Mina huvudintressen inom psychologi är statistisk modellering inom fältet psykisk hälsa. För tillfället arbetar jag i projekt inriktade på depression, sömnstörning och välmående.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME251

Marie Gustafsson

Marie Gustafsson

Docent

Lektor

Jag undervisar inom socialpsykologi, arbets- och organisationspsykologi. Jag forskar om språkets betydelse för uppfattningar om genus och inkludering (se www. genderfair.se).

Institutionen för samhällsvetenskaper

Tjänstledig

Per Henrik Hedberg

Per Henrik Hedberg

Lektor

Undervisar i socialpsykologi, interkulturell psykologi och statistik. Handledning av uppsatser som berör social interaktion (t ex skicklighet, skam, humor) eller diskriminering.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME244

Lars Ishäll

Lars Ishäll

Lektor

Lektor i psykologi med inriktning arbets- och organisationspsykologi. Programsamordnare för Personalvetarprogrammet. https://www.researchgate.net/profile/Lars-Ishaell

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME226

Neda Kerimi

Neda Kerimi

Lektor

Jag undervisar på olika nivåer och inom en rad olika ämnen där alla behandlar ämnet psykologi; bl.a medvetande, förhandling, beslutsfattande, motivation och psykisk ohälsa.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME241

Sarah Lagerqvist

Sarah Lagerqvist

Utbildningsadministratör

Utbildningsadministratör för psykologi

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME243

Max Larsson Sundqvist

Max Larsson Sundqvist

Lektor

Lektor i psykologi

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME247

Ola Sternäng

Ola Sternäng

Fil dr

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME221

Catherine Sundling

Catherine Sundling

Projektforskare

Jag undervisar i psykologiämnet i bland annat psykisk ohälsa, inlärning, personlighet samt kvalitativ- och kvantitativ metod.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME241

Sven Söderkvist

Sven Söderkvist

Lektor

Lektor i polisiärt arbete och fil. dr i psykologi. Forskar bl.a om emotion, icke-verbal kommunikation och polisiärt bemötande.

Institutionen för polisiärt arbete

LO670

Maja Wall

Maja Wall

Adjunkt

Undervisar i psykologi vid Samhällsvetenskapliga institutionen.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME247

Jenny Yourstone

Jenny Yourstone

Lektor

Arbetar som lektor i psykologi samt mot polisutbildningen. Mångårig erfarenhet av forskning om framför allt våldsbrott; från våld i nära relation, hedersvåld till extremism.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME244

Kseniia Zakharova

Kseniia Zakharova

Doktorand

Jag är doktorand i miljövetenskap. Mitt intresse är att studera sambandet mellan den estetiska uppfattningen av landskap och den biologiska mångfalden.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD266