Forskarutbildning

Forskarutbildning är en viktig del i arbetet med att forskningsunderbygga lärarutbildningen, både genom den forskning doktoranderna bedriver och genom att de medverkar i undervisning på lärarutbildningens olika program.

En stor del av doktoranderna som är knutna till lärarutbildningen finns inom forskarutbildningsområdet:

Utbildningsvetenskapliga studier ligger under Lärarutbildningen. Området omfattar än så länge ämnena svenska och pedagogik, men planen är att framöver utöka antalet ämnen som ingår. Sedan 2018 har fem doktorander i pedagogik och sju doktorander i svenska antagits till området. Utöver dessa finns ett antal doktorander som har avhandlingsprojekt med inriktning mot förskola, skola, utbildning och lärarutbildning inom högskolans andra forskarutbildningsområden:

Några av dessa forskarutbildningsområdena är finansierade via projekt eller forskarskolor och vissa har anknytning till högskolans Östersjöforskningsprofil, och har därmed ett internationellt perspektiv på forskningsfrågor runt skola, förskola och utbildning. Utlysningar av doktorandtjänster görs under ”Lediga jobb”, normalt i början av året.

Doktorandnätverk

Våren 2016 startades Lärarutbildningens doktorandnätverk. Nätverket är öppet för alla högskolans doktorander som arbetar med avhandlingsprojekt som kan ses som relevanta för lärarutbildningen.. Nätverket träffas regelbundet och bidrar till Lärarutbildningens högre seminarium.