Forskarutbildning

Forskarutbildning är en viktig del i arbetet med att forskningsunderbygga lärarutbildningen, både genom den forskning doktoranderna bedriver och genom att de medverkar i undervisning på lärarutbildningens olika program.

Intresse för forskning om lärarutbildning, skola och lärande finns inom alla högskolans ämnesområden, och detta gäller även doktoranderna som kan komma från alla högskolans fem forskarutbildningsområden; Utbildningsvetenskapliga studier (UVS), Historiska studier (HS), Miljövetenskapliga studier, Kritisk kulturteori (KKT) och Politik, ekonomi och samhällets organisering (PESO). Vissa doktorander finansieras av forskarskolor, men dessa är alltid också knutna till ett forskarutbildningsområde.

De flesta doktoranderna finns dock inom forskarutbildningsområdet Utbildningsvetenskapliga studier (UVS). Utbildningsvetenskapliga studier ligger under Lärarutbildningen. Området omfattar än så länge ämnena svenska, pedagogik, medie- och kommunikationsvetenskap, historia, centrum för praktisk kunskap och litteraturvetenskap. I nuläget är det runt 20 doktorander knutna till detta forskarutbildningsområde.

Utlysningar av doktorandtjänster görs under ”Lediga jobb”, normalt i början av året.