Romska regeringsuppdrag vid Södertörns högskola

Södertörns högskola har enligt regeringsbeslut givits två uppdrag som syftar till att stärka den nationella minoriteten romers språk, kultur och revitalisering samt arbeta med sikte på lärarutbildning i språket romani chib. Uppdragen ligger under Lärarutbildningen och samordnas av fyra personer varav två personer har romsk språk- och kulturkompetens i flera olika varieteter.

Det ena regeringsuppdraget (U2022/03420 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.) syftar till att främja undervisning i och på minoritetsspråket romani chib i förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och högskolan. Det andra regeringsuppdraget (KU2022/00584 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.) har fokus på att stärka och utveckla revitalisering av romani chib, det vill säga minoritetsspråket i alla dess varieteter. I arbetet ska lärosätet ta hänsyn till de särskilda behov och förutsättningar som språket har samt föra en dialog med företrädare för den nationella minoriteten. Uppdragen ska på sikt bland annat stärka kompetensförsörjningen av minoritetsspråkskunnig personal inom offentlig sektor med målet att skydda, främja och hålla minoritetsspråket levande så att det kan överföras till nästa generation.

Uppdragssamordnare och kontakt

Fyra uppdragssamordnare arbetar på deltid med regeringsuppdragen:

 • Kati Dimiter-Taikon
 • Domino Kai
 • Anna-Mia Bergkvist
 • Florence Fröhlig

Konsult:

 • Valeria Redjepagic

För kontakt mejla: romskt.regeringsuppdrag@sh.se

Samråd med de nationella minoriteterna

Arbetet genomförs i samråd med den romska minoriteten på flera olika sätt. Detta görs genom två träffar per år med en dialoggrupp som består av personer som tillhör fem olika romska grupper och en gång om året hålls ett öppet samråd till vilket allmänheten är välkommen. Utöver dessa genomförs en rad informella samtal med ett antal romska personer.

Kommande aktiviteter

 • 20-22 november 2024 konferens om perspektiv på revitalisering av minoritetsspråk, Södertörns högskola tillsammans med Institutet för språk och folkminnen (ISOF)

Tidigare aktiviteter

 • 12 april 2024 Dialoggruppsmöte
 • 12 mars 2024
  Studiebesök och samtal med ledning och personal vid förskolan Romano ILO i Göteborg.
 • 4 mars 2024
  Öppet samråd
 • 22 februari
  Deltagande och medverkan vid Modersmålsdagarna 2024, Institutet för språk och folkminnen.
 • 14 december 2023
  Öppet Samråd
 • 6 december 2023 Generaldirektörs-seminarium
  Södertörns högskola har tagit initiativ till ett myndighetsövergripande nätverk. Det första mötet hölls med generaldirektörer/myndighetschefer och tjänstepersoner i syfte att initiera samtal om de insatser som görs och planeras inom myndigheterna, att utbyta erfarenheter, hitta synergier och samarbetsformer samt att strukturbygga ett hållbart kommande nätverk.
 • 26–27 okt 2023 Symposium Perspektiv på revitalisering, organiserat av ISOF
 • Dialoggruppsmöte 20 oktober 2023
 • Dialoggruppsmöte 20 juni 2023
 • 31 maj 2023 Deltagande i workshopen Rätten till utbildning för romska barn i Sverige i Göteborg
 • 30 maj 2023 Studiebesök förskola Romano Ilo i Göteborg

Andra myndigheter med regeringsuppdrag kopplat till romsk inkludering:

 • Kungliga biblioteket
 • Länsstyrelsen
 • Skolverket
 • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
 • Arbetsförmedlingen
 • Institutet för språk och folkminnen (ISOF)
 • Socialstyrelsen
 • Forum för levande historia