Professionsutvecklingsmatrisen

VFU på Södertörns högskolas lärarutbildning bygger på en utvecklingsmodell som beskriver vägen från nybörjare i lärarrollen till att slutligen bli professionell lärare. Denna modell har vi sammanfattat i en matris med namnet ”Från nybörjare till professionell – professionsutvecklingsmatrisen”.

Din utveckling – från nybörjare till professionell

I matrisen Pdf, 41 kB. ser du hur utvecklingen inom läraryrkets olika områden ser ut. Modellen visar, lite förenklat, hur du passerar olika stadier för att bli pedagog.

Från början är du fokuserad på din egen prestation, men efter att ha fått praktisera i verksamheten kommer du mer och mer att se vad som händer i de olika situationerna du ställs inför. Du lär dig också att förstå det som händer. Efter ytterligare övning kommer du sedan att se vilket slags lärande som sker hos barnen och ungdomarna i de olika situationerna. Du kommer också lära dig att bedöma det lärandet. När du sedan har arbetet några år i yrket ser du helheten och kan då enklare och snabbare fatta rätt beslut.