Hörsalar

Det finns flertalet hörsalar på högskolan som kan bokas för föreläsningar, panelsamtal och mycket mer.

MA 648

MA 648 är vår senaste hörsal utrustad med modern teknik och noga utvald design. Lokalen passar bra för föreläsningar och har 232 platser i gradänger med fasta stolar och stolar med hjul. Utanför salen finns en yta för för kaffe/mingel

Hörsal MA 648 på Södertörns högskola.
Hörsal MA 648 på Södertörns högskola.
Hörsal MB 416 på Södertörns högskola.

MB 416

MB 416 passar bra för föreläsningar och har 180 platser i gradänger. Det finns även plats för ett extra bord och stolar i salen för exempelvis paneldiskussioner. I samband med event i lokalen kan foajé 4 bokas.

360-bilder på MB 416 kommer inom kort.

MB 503 & MB 505

MB 503 och MB 505 är båda lokaler som passar för föreläsningar och paneldiskussioner. Båda salarna har 80 platser i gradänger. För mingel/kaffe i samband med event i lokalerna rekommenderas att även hyra foajé 5.

MA 636 & MA 624

MA 636 och MA 624 ligger båda i Södertörns högskolas huvudbyggnad Moas Båge. Båda salarna har 120 platser i gradänger. I salarna finns det plats för ett extra bord och stolar för exempelvis paneldiskussioner.

Hörsal MB 363 på Södertörns högskola.
Hörsal MA 624 på Södertörns högskola.

360-bilder på dessa salar kommer inom kort.