Campus- och IT-avdelningen

Campus- och IT-avdelningen ansvarar bland annat för operativa frågor gällande högskolans fastigheter samt högskolans IT-drift, IT-säkerhet och högskolegemensam systemutveckling.

Avdelningen verkar för en kostnadseffektiv anskaffning och användning av tilldelade resurser för utbildning och forskning, samt inom administrationen.

Avdelningen är indelad i följande verksamhetsområden:

  • Campus- och byggnad
    Campus- och byggnad ansvarar för drift och underhåll av högskolans fastigheter, dagligt generellt servicestöd för fastigheterna, lokalvård, vaktmästeri och varumottagning, avfallshantering/återvinning/källsortering. I uppdraget ingår även stöd gällande TimeEdit och internflyttar, nyckelhantering, grundläggande stöd för passagesystemet samt stöd till Infocenter.
  • IT-stöd
    IT-stöd ansvarar för IT- och AV-support, licenshantering och stöd till Infocenter. I uppdraget ingår även att förvalta, underhålla och utveckla nya stödjande tjänster samt drifta och underhålla högskolans nät-, telefoni och servermiljö.

 

Personal