Personal

Personal som arbetar på Campus- och IT-avdelningen.

Alvaro Acevedo

Alvaro Acevedo

Enhetschef

Campus- och IT-avdelningen

F717

Edmond Bacchus

Edmond Bacchus

Supporttekniker

Campus- och IT-avdelningen

F732

Madeléne Carlberg

Madeléne Carlberg

Assistent

Administration av resursplaneringsprogrammet TimeEdit.

Campus- och IT-avdelningen

F713

Christina Degerman

Christina Degerman

Handläggare

Lokalplanering

Campus- och IT-avdelningen

F715

Anette Hammensten

Anette Hammensten

IT-administratör

IT-administration, support och licenshantering.

Campus- och IT-avdelningen

F736

Robert Jörfalk

Robert Jörfalk

Enhetschef

Alexander Madoson

Alexander Madoson

Intendent

Husgemensamma servicefrågor, passagesystem, drift och planering utav gemensam verksamhet, lokalplanering samt parkeringsansvarig.

Campus- och IT-avdelningen

F714

Ulrica Magnusson

Ulrica Magnusson

Intendent 1:e

Campus- och IT-avdelningen

F714

Björn Slagfeldt

Björn Slagfeldt

Vaktmästare

Campus- och IT-avdelningen

MB403

Veronica Waldemarson

Veronica Waldemarson

Biträdande avdelningschef

Systemutvecklare

Campus- och IT-avdelningen

F721