HR-avdelningen

HR-avdelningen driver utveckling och arbetar operativt inom frågor som rör högskolan som arbetsgivare.

Avdelningens medarbetare ger råd och konsultativt stöd till högskolans ledning och chefer i frågor som rör rekrytering, anställningsvillkor, arbetsmiljö och lika villkor, kompetensutveckling, lönesättning, förhandlingar och rehabilitering.
I nära samarbete med högskolans rekryteringskommittéer arbetar avdelningen med rekryteringar av lärare som ska tillsvidareanställdas, befordran av lektorer och adjunkter samt docenturer.
Avdelningen har även hand om högskolans lönehantering.

HR-chef är Karin Borner, karin.borner@sh.se
För frågor om rekrytering, rekrytering@sh.se

Personal