HR-avdelningen

Det övergripande målet för avdelningen är att bidra till att Södertörns högskola ska vara en attraktiv arbetsgivare.

HR-avdelningen arbetar både strategiskt och operativt med stöd till högskolans ledning, chefer och anställda inom organisationen.

HR-avdelningen arbetar inom fyra verksamhetsområden:

  • Arbetsgivarutveckling
  • Lön och villkor
  • Arbetsmiljö
  • Kompetensförsörjning

HR-chef: Anna Jutterdal
Biträdande HR-chef: Tomas Rothstein

Personalfrågor

Anna-Karin Aldrin
Camilla Bengtsson
Viktor Hasselgren
Anne-Lee Lindgren
Magdalena Löndahl
Anna Mustelin


Retendo

(bemanningssystem)
Fredrik Winberg

Löneärenden

Birgitta Engström
Marianne Stuedahl
Ingela Wahlin

Administration

Helena Fors
Carina Jansson

Friskvård

friskvard@sh.se