Personal

Personal som arbetar på HR-avdelningen.

Anna-Karin Aldrin

Anna-Karin Aldrin

HR-specialist

HR-specialist med fokus på kompetensutveckling, arbetsmiljö och lika villkor. Stöttar institutionen för polisiärt arbete och högskoleledningen. Biträdande HR-chef.

HR-avdelningen

MA894

Karin Borner

Karin Borner

HR-chef

Jag arbetar som chef för HR-avdelningen och leder avdelningens arbete med HR-stöd och utveckling inom frågor som rör högskolan som arbetsgivare.

HR-avdelningen

MA899

Birgitta Engström

Birgitta Engström

Löneadministratör

Viktor Hasselgren

Viktor Hasselgren

HR-specialist

HR-stöd till ekonomiavdelningen och studentavdelning. Ansvarar för operativ och strategisk rekrytering med fokus med tillsvidareanställda lärare.

HR-avdelningen

MA809

Carina Jansson

Carina Jansson

HR-administratör

Administration MBL-sekreterare

HR-avdelningen

MA898

Anne-Lee Lindgren

Anne-Lee Lindgren

HR-specialist

HR-specialist

HR-avdelningen

MA812

Magdalena Löndahl

Magdalena Löndahl

HR-specialist

HR-specialist Stöttar institutionen för samhällsvetenskaper Arbetsrätt, omställning, MBL, utredningar.

HR-avdelningen

MA811

Sofia Schilken

Sofia Schilken

HR-specialist

Marianne Stuedahl

Marianne Stuedahl

Personal- och Löneadministratör

Administrerar löner för Institutionen för Historia och samtidsstudier, Högskoleledningen, Campus- och IT-avdelningen, Studentavdelningen, Institutionen för Polisiärt arbete och LU.

HR-avdelningen

MA896

Nina Vettergren

Nina Vettergren

HR-specialist

Arbetsmiljö och lika villkor

HR-avdelningen

MA816

Fredrik Winberg

Fredrik Winberg

Tekn dr

Avdelningsföreståndare

Lektor

Avdelningsföreståndare för Avdelningen för grundutbildning till polis vid Institutionen för polisiärt arbete samt systemförvaltare av Retendo Academic vid HR-avdelningen.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

LO643