Personal

Personal som arbetar på HR-avdelningen.

Anna-Karin Aldrin

Anna-Karin Aldrin

HR-specialist

Camilla Bengtsson

Camilla Bengtsson

HR-specialist

Jag arbetar främst med chefsstöd, lönebildning och MBL.

HR-avdelningen

MA895

Birgitta Engström

Birgitta Engström

Löneadministratör

Helena Fors

Helena Fors

HR-administratör

Personaladministration och friskvårdsansvarig. Samt tillhör studentavdelningen och bostadssamordningen PAV ansvarig för HR avdelningen

HR-avdelningen

MA899

Viktor Hasselgren

Viktor Hasselgren

HR-specialist

Operativ och strategisk rekrytering

HR-avdelningen

MA809

Carina Jansson

Carina Jansson

HR-administratör

Administration MBL-sekreterare

HR-avdelningen

MA899

Anne-Lee Lindgren

Anne-Lee Lindgren

HR-specialist

Magdalena Löndahl

Magdalena Löndahl

HR-specialist

Ingela Wahlin

Ingela Wahlin

Löneadministratör

Fredrik Winberg

Fredrik Winberg

Tekn dr

Lektor

Har för närvarande uppdrag som ställföreträdande avdelningsföreståndare vid Institutionen för polisiärt arbete och som systemförvaltare av Retendo Academic vid HR-avdelningen.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik