Personal

Personal som arbetar på HR-avdelningen.

Anna-Karin Aldrin

Anna-Karin Aldrin

HR-specialist

Camilla Bengtsson

Camilla Bengtsson

HR-specialist

Birgitta Engström

Birgitta Engström

Löneadministratör

Helena Fors

Helena Fors

HR-administratör

Personaladministration och friskvårdsansvarig.

HR-avdelningen

MA899

Viktor Hasselgren

Viktor Hasselgren

HR-specialist

Carina Jansson

Carina Jansson

HR-administratör

Administration

HR-avdelningen

MA899

Anna Jutterdal

Anna Jutterdal

HR-chef

Anne-Lee Lindgren

Anne-Lee Lindgren

HR-specialist

Magdalena Löndahl

Magdalena Löndahl

HR-specialist

Tomas Rothstein

Tomas Rothstein

Biträdande HR-chef

Eva Roxström

Eva Roxström

Lönehandläggare

Ingela Wahlin

Ingela Wahlin

Löneadministratör