Södertörns högskola

Södertörns högskola 25 år!

Vi fyller bara 25 år!

I augusti 1996 klev de allra första studenterna in på Södertörns högskola. Trots att vi bara fyller 25 år har så mycket hänt sedan 1996. En del av det kan du läsa om här på sh.se/25. Vi blickar också framåt. För om vi har hunnit med så här mycket på 25 år – tänk vad vi tillsammans kommer att kunna uträtta framöver!

I tidslinjen nedan ser du en del av det som har hänt på Södertörns högskola sedan starten.

Bild på tjej och texten "med andra ögon"

Ny podd: Med andra ögon

I samband med jubileet släpper Södertörns högskola podden Med andra ögon – en podd som ger nya perspektiv på världen och vardagen. Här möter du forskare från Södertörns högskola tillsammans med andra gäster. Vi tittar närmare på det som många tar för självklart – och det som ofta är ifrågasatt.

Avsnitt 1: Sverige – världens mest sekulära och mångreligiösa land?

Vi är vana att höra Sverige beskrivas som ett av världens mest sekulära länder. Men vi kan också beskrivas som ett av de mest mångreligiösa. Hur går det ihop? Vi tittar även närmare på de riter och traditioner som lever kvar trots att Sveriges religiösa landskap förändrats i grunden.

Lyssna här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avsnitt 2: E-handelns gratis returer – till vilket pris?

Är e-handeln med sin fria frakt och fria returer verkligen mindre hållbar än den fysiska? Och hur påverkas företagens lönsamhet av att kunderna beställer och returnerar varor fritt? Vi tittar närmare på de utmaningar och problem som handeln brottas med idag.

Lyssna här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avsnitt 3: Segregation – vad händer när människor aldrig möts?

Det uppdelade samhället är inget nytt fenomen. Men intresset för att förstå segregationen är en modern företeelse. Vi gör nedslag i Chicago och Jordbro och diskuterar förortsförakt, flyktingströmmar och förmågan att smälta in. Är bristen på möten alltid något negativt eller kan segregation vara något bra?

Lyssna här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avsnitt 4: Klimatomställning – med skam eller lust som drivkraft?

Varför har vi människor så svårt att leva mer hållbart, trots vetskapen om att vår livsstil påverkar klimatet negativt? Vad är nyckeln till att förändra människor – och världen? Fungerar det att tilltala vår moral eller är det bättre att vädja till lust och girighet?

Lyssna här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avsnitt 5: Demokratins kris i Östeuropa – hur ser hoppet om förändring ut?

I flera länder i Östeuropa går den demokratiska utvecklingen åt fel håll. Pressfriheten attackeras, universitet styrs politiskt – och tvingas till och med flytta. Hur blev det så här? Och är digital aktivism och folkligt engagemang i konkreta sakfrågor en väg mot ökad demokratisering?

Lyssna här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hälsning från rektor

När jag tillträdde som rektor på Södertörns högskola sommaren 2016 fyllde högskolan precis 20 år. Jag kom från KTH, som beroende på hur man räknar kan göra anspråk på att relativt snart fylla 200 år. Skillnaden i ålder var väldigt tydlig. Och min upplevelse när jag började lära känna högskolan var att allt var nytt. Människorna, husen, konsten i lokalerna, utbildningarnas innehåll, forskningens innehåll, själva kunskapen kändes, särskilt för mig som ingenjör, ny. Det är en känsla som jag fortfarande har med mig.

Under mina fem år som rektor har jag lärt känna verksamheten och träffat så många engagerade lärare, forskare, medarbetare och studenter. Jag har också lärt känna Flemingsberg. Här byggs och satsas stort, och utvecklingen kommer att gå fort. Södertörns högskola är sedan starten här av en anledning, att vara en motor i samhällsutvecklingen i södra Stockholm.

De fem år som har gått sedan högskolan fyllde 20 år har varit världspolitiskt händelserika år. Genom Södertörns högskolas bidrag till kunskapsutveckling och fokus på medborgerlig bildning har jag gång på gång blivit påmind om vikten av vårt lokala och globala samhällsansvar.

Dagens samhällsutmaningar, när konkreta effekter av klimatförändringarna blir tydliga, och populism och kunskapsresistens tar större plats i samhället, gör Södertörns högskola till en än viktigare plats. Högskolans vision, att Södertörns högskola ska vara ett universitet som bidrar till en hållbar samhällsutveckling genom forskning, utbildning och kritiska samtal om vår tids stora frågor, kommer att få än större giltighet. Den utbildning och forskning som görs här är viktig för framtiden, och dess betydelse lär komma att öka. Jag tycker mig också se att detta har stärkts hos 25-åringen jämfört med 20-åringen.

Jag är säker på att Södertörn kommer att ha tagit ytterligare kliv och ha nått större mognad, men utan att förlora i nyfikenhet och kritisk blick, när det blir dags för nästa jubileum!

Gustav Amberg

Om 25 år?

I högskolans podcast för medarbetare har rektor och högskolans rektorsråd under året samtalat om kvalitet, utvecklingen i Flemingsberg, samverkan, hållbarhet och internationalisering. En av frågorna handlade om framtiden. Klicka nedan för att se korta utdrag ur samtalen – eller lyssna på avsnitten!

sh.se/sh-podden kan du också lyssna på ett samtal med två av bibliotekets medarbetare som blickar både bakåt och framåt i avsnittet Biblioteket 25 år! Hur är det att bygga upp ett högskolebibliotek från grunden och hur förändras arbetsuppgifterna över tid?

Hållbarhet

Samverkan

Internationalisering

Utvecklingen i Flemingsberg

Kvalitet

Hälsning från studentkåren

Med stor glädje vill SöderS, som också firar 25 år och är Södertörns högskolas studentkår, gratulera alla studenter och personal på högskolans 25-årsjubileum!

Vi på SöderS gör allt vi kan för att representera, bevaka och befrämja studenternas intressen med ett kvalitativt och spännande studentliv för varje student.

Idag är Södertörns högskola ett lärosäte med mycket starkt intresse för att studentinflytande inte bara blir ett fint ord, utan också en verklighet där studenternas röst hörs och spelar en stor roll. SöderS kommer att fortsätta bevaka och kvalitetssäkra utbildning, leverera studiesocial verksamhet till alla studenter och tillfredsställa medlemmarnas behov.

Tillsammans gör vi vår högskola starkare. Vi är stolta över att kunna säga att vi bidrar till Södertörns högskolans utveckling och ser fram emot en ännu bättre högskola.

Stort grattis till Södertörns högskola!

Önskar Iryna Hauska, SöderS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ordförande

  • Beslutet att inrätta en högskola i Stockholms södra förorter fattades av riksdagen 1995 med syftet att fler unga från studieovana miljöer i södra Stockholms skulle lockas till högre studier.
  • Från de dryga 1000 studenter som började år 1996 har vi idag växt så att vi hösten 2021 kan välkomna drygt 12 000 studenter som ska gå något av våra 80 program eller 260 kurser.
  • Högskolan har hittills haft fyra rektorer: Per Thullberg (1997–2002), Ingela Josefson (2003–2010), Moira von Wright (2010–2016) och Gustav Amberg (sedan 2016).
  • Södertörns högskolas symbol, de gula cirklarna, kommer ur en lek med bokstaven Ö (som förekommer två gånger i namnet "Södertörn") och dess prickar. Formen kan också ses som ett öga, och ska förstärka budskapet ”vi ser verkligheten med andra ögon”.
  • Södertörns högskolas vision lyder: "Södertörns högskola ska vara ett universitet som bidrar till en hållbar samhällsutveckling genom forskning, utbildning och kritiska samtal om vår tids stora frågor."

Jubileumsbok

Sören Jansson, mångårig medarbetare vid Södertörns högskola som bland annat prorektor, har till 25-års-jubileet författat en skrift som berättar om när Södertörns högskola bildades. Läs mer om boken i denna nyhet.

Södertörns högskola 25 års-logotype

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2022-06-21