Södertörns högskola

Södertörns högskola 25 år!

Vi fyller bara 25 år!

I augusti 1996 klev de allra första studenterna in på Södertörns högskola. Trots att vi bara fyller 25 år har så mycket hänt sedan 1996. En del av det kommer du att kunna läsa om här på sh.se/25, en sida som vi bygger ut allt eftersom under läsåret 2021/2022. Vi blickar också framåt! För om vi har hunnit med så här mycket på 25 år – tänk vad vi tillsammans kommer att kunna uträtta framöver. Välkomna att fira att vi bara fyller 25 år tillsammans med oss!

I tidslinjen nedan ser du en del av det som har hänt på Södertörns högskola sedan starten.

Hälsning från rektor

När jag tillträdde som rektor på Södertörns högskola sommaren 2016 fyllde högskolan precis 20 år. Jag kom från KTH, som beroende på hur man räknar kan göra anspråk på att relativt snart fylla 200 år. Skillnaden i ålder var väldigt tydlig. Och min upplevelse när jag började lära känna högskolan var att allt var nytt. Människorna, husen, konsten i lokalerna, utbildningarnas innehåll, forskningens innehåll, själva kunskapen kändes, särskilt för mig som ingenjör, ny. Det är en känsla som jag fortfarande har med mig.

Under mina fem år som rektor har jag lärt känna verksamheten och träffat så många engagerade lärare, forskare, medarbetare och studenter. Jag har också lärt känna Flemingsberg. Här byggs och satsas stort, och utvecklingen kommer att gå fort. Södertörns högskola är sedan starten här av en anledning, att vara en motor i samhällsutvecklingen i södra Stockholm.

De fem år som har gått sedan högskolan fyllde 20 år har varit världspolitiskt händelserika år. Genom Södertörns högskolas bidrag till kunskapsutveckling och fokus på medborgerlig bildning har jag gång på gång blivit påmind om vikten av vårt lokala och globala samhällsansvar.

Dagens samhällsutmaningar, när konkreta effekter av klimatförändringarna blir tydliga, och populism och kunskapsresistens tar större plats i samhället, gör Södertörns högskola till en än viktigare plats. Högskolans vision, att Södertörns högskola ska vara ett universitet som bidrar till en hållbar samhällsutveckling genom forskning, utbildning och kritiska samtal om vår tids stora frågor, kommer att få än större giltighet. Den utbildning och forskning som görs här är viktig för framtiden, och dess betydelse lär komma att öka. Jag tycker mig också se att detta har stärkts hos 25-åringen jämfört med 20-åringen.

Jag är säker på att Södertörn kommer att ha tagit ytterligare kliv och ha nått större mognad, men utan att förlora i nyfikenhet och kritisk blick, när det blir dags för nästa jubileum!

Gustav Amberg

Om 25 år?

I högskolans podcast för medarbetare har rektor och högskolans rektorsråd under året samtalat om kvalitet, utvecklingen i Flemingsberg, samverkan, hållbarhet och internationalisering. En av frågorna handlade om framtiden. Klicka nedan för att se korta utdrag ur samtalen – eller lyssna på avsnitten!

Hållbarhet

Samverkan

Internationalisering

Utvecklingen i Flemingsberg

Kvalitet

Hälsning från studentkåren

Med stor glädje vill SöderS, som också firar 25 år och är Södertörns högskolas studentkår, gratulera alla studenter och personal på högskolans 25-årsjubileum!

Vi på SöderS gör allt vi kan för att representera, bevaka och befrämja studenternas intressen med ett kvalitativt och spännande studentliv för varje student.

Idag är Södertörns högskola ett lärosäte med mycket starkt intresse för att studentinflytande inte bara blir ett fint ord, utan också en verklighet där studenternas röst hörs och spelar en stor roll. SöderS kommer att fortsätta bevaka och kvalitetssäkra utbildning, leverera studiesocial verksamhet till alla studenter och tillfredsställa medlemmarnas behov.

Tillsammans gör vi vår högskola starkare. Vi är stolta över att kunna säga att vi bidrar till Södertörns högskolans utveckling och ser fram emot en ännu bättre högskola.

Stort grattis till Södertörns högskola!

Önskar Iryna Hauska, SöderS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ordförande

  • Beslutet att inrätta en högskola i Stockholms södra förorter fattades av riksdagen 1995 med syftet att fler unga från studieovana miljöer i södra Stockholms skulle lockas till högre studier.
  • Från de dryga 1000 studenter som började år 1996 har vi idag växt så att vi hösten 2021 kan välkomna drygt 12 000 studenter som ska gå något av våra 80 program eller 260 kurser.
  • Högskolan har hittills haft fyra rektorer: Per Thullberg (1997–2002), Ingela Josefson (2003–2010), Moira von Wright (2010–2016) och Gustav Amberg (sedan 2016).
  • Södertörns högskolas symbol, de gula cirklarna, kommer ur en lek med bokstaven Ö (som förekommer två gånger i namnet "Södertörn") och dess prickar. Formen kan också ses som ett öga, och ska förstärka budskapet ”vi ser verkligheten med andra ögon”.
  • Södertörns högskolas vision lyder: "Södertörns högskola ska vara ett universitet som bidrar till en hållbar samhällsutveckling genom forskning, utbildning och kritiska samtal om vår tids stora frågor."
Södertörns högskola 25 års-logotype

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2021-09-16