Student

Samverka med forskare

Är du eller din verksamhet intresserad av att samverka med forskare?
Våra forskare samverkar tätt med offentlig sektor, näringsliv och idéburen sektor. Det kan vara allt från att utbyta erfarenheter och lösa specifika problem och utmaningar tillsammans, till att genomföra större forskningsprojekt eller utveckla en idé eller en produkt.

I samverkan med högskolans forskare får din verksamhet tillgång till vetenskapligt baserad kunskap, metoder och teorier samtidigt som våra forskare får värdefulla insikter och erfarenheter från er verksamhet.

Genom samverkan blir verkliga utmaningar till angelägna forskningsfrågeställningar. Tillsammans kan vi bidra till samhällsutvecklingen och hitta lösningar på vår tids stora utmaningar på lokal och global nivå.

Kontakt

Vill du veta mer eller komma i kontakt med våra forskare? Hör av dig till oss på samverkan@sh.se

forskningssidan på sh.se kan du läsa mer om de olika ämnenas och centrumbildningarnas forskning. Du kan även läsa mer om specifika forskningsprojekt i forskningsdatabasen.

Samverkansprojekt

Läs mer om några av våra utvalda samverkansprojekt, Förvaltningsakademin och Reinvent.

Detta samverkansprojekt utgår från förvaltningsakademin som är en mångvetenskaplig centrumbildning vid Södertörns högskola.

Förvaltningsakademin är en mångvetenskaplig centrumbildning vid Södertörns högskola som bedriver forskning om förvaltning, främst svensk statsförvaltning, från en rad ämnesmässiga utgångspunkter. Mycket av forskningen sker i samverkan med myndigheter och kommuner. Bland samverkansparterna finns bland andra Regeringskansliet och Trafikverket. Centrumbildningen leds av föreståndare Jenny Madestam.

Läs mer information om Förvaltningsakademin

Reinvent är ett samverkansprojekt där Södertörns högskola samarbetar med flera parter, bland annat politiker, byggföretag och civilsamhälle. Läs mer om var projektet innebär.

Inom Plattformen REINVENT – en centrumbildning på Södertörns högskola – bedrivs forskning om hållbar stadsutveckling i suburbana landskap i Stockholmsregionen och området söder om Mälaren. I plattformen samarbetar högskolan med stadsplanerare, politiker, tjänstemän, arkitektkontor, byggföretag, fastighetsägare och civilsamhälle. Involverade ämnen är för närvarande sociologi, socialt arbete, nationalekonomi, företagsekonomi, kulturgeografi och journalistik. Centret leds av professor Apostolis Papakostas. Professor Mats Bergman är ordförande i styrgruppen som består av representanter för akademin, näringslivet, politiska och kommunala aktörer och civilsamhället.

”Att återskapa förorten i fragmenterade landskap” är ett av många projekt inom REINVENT. Inom projektet undersöker man t ex olika gruppers tillgång till pendeltåg och apotek, hur man bygger för att underlätta kontakt mellan grannar och mellan olika grupper av människor och hur man skapar goda villkor för näringslivet. Målet med projektet är att skapa förutsättningar för att planera bostadsområden som är bra för människorna och samtidigt möjliggör socialt och ekonomiskt hållbar tillväxt och företagande.

Läs mer information om Reinvent

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-09-29