Student

Samverka med forskare

Är du eller din verksamhet intresserad av att ta del av eller bidra till högskolans forskning? Många forskare arbetar nära offentlig sektor, näringsliv och idéburen sektor. Det kan röra allt från att utbyta erfarenheter och lösa specifika problem och utmaningar tillsammans, till att genomföra större forskningsprojekt eller utveckla en idé eller en produkt.

I samverkan med högskolans forskare får din verksamhet tillgång till vetenskapligt baserad kunskap, metoder och teorier, samtidigt som våra forskare får värdefulla insikter och erfarenheter från er verksamhet.

Genom samverkan blir verkliga utmaningar till angelägna forskningsfrågeställningar. Tillsammans kan vi bidra till samhällsutvecklingen och hitta lösningar på vår tids stora utmaningar på lokal och global nivå.

Samverkansprojekt

Läs mer om några av våra utvalda samverkansprojekt med offentlig och privat sektor nedan. Vill du synliggöra något bra exempel från er egen verksamhet? Kontakta oss gärna!

Institutet för forskning om mångreligiositet och sekularitet (IMS) introducerar en samverkansmodell och ett utbildningspaket för att främja trygghet och brottsförebyggande arbete. Den ökande mångreligiositeten är både en utmaning och en möjlighet för våra myndigheter och kommuner. IMS forskning understryker vikten av samverkan mellan myndigheter, kommuner och trossamfund. Det nya utbildningspaketet och samverkansmodellen erbjuds nu alla Sveriges regioner och kommuner för att stärka tillit och trygghet genom inkluderande samverkan. Läs mer om IMS erbjudande här.

Digitaliseringen innebär stora möjligheter för samhället, men också risker och hot. Många företag och organisationer behöver stöd för att skydda och hantera sin data– och nu finns ett sådant stöd på plats i ett helt nytt datalabb och certifiering genom projektet "Sjyst data!". Resultatet är ett utforskande datalabb som erbjuder strukturerat innovationsstöd kring hur företag och organisationer kan arbeta med etiska och juridiska frågor rörande datadrivna tjänster. Här finns expertis från flera olika områden, bland annat forskare inom medieteknik från Södertörns högskola. Labbet är en kommersiell tjänst som drivs av RISE, Research Institutes of Sweden, som varit projektkoordinator.

Läs mer om projektet Sjyst data! här

Inom ramen för ämnet pedagogik behandlas alltifrån pedagogikens historia till mer aktuella pedagogiska samhällsfrågor. Det kan exempelvis handla om migration och interkulturalitet eller frågor som rör demokrati, delaktighet och hur pedagogik och utbildning kan bidra till ett mer jämlikt och hållbart samhälle.

I podden PedagogikPrat samtalar forskare och lärare om sin forskning, den undervisning de bedriver och vad som inspirerat dem att arbeta med pedagogiska frågor. De kommer även med stor sannolikhet att prata om en och annan pedagogisk utmaning.

Läs mer om den nya podden här.

Förvaltningsakademin bedriver mångvetenskaplig forskning om förvaltning, främst svensk statsförvaltning, från en rad ämnesmässiga utgångspunkter. Mycket av forskningen sker i samverkan med kommuner och myndigheter, bland andra Regeringskansliet och Trafikverket. Akademins uppdrag är i huvudsak att bedriva kvalificerad förvaltningsutbildning, utveckla forskning om förvaltningsrelaterade frågor och erbjuda en arena för möten mellan olika delar av förvaltningen och akademin, t.ex. i form av seminarier och podcasts.

Sedan våren 2024 ingår Förvaltningsakademin i det strategiska innovationsprogrammet SustainGov, en tioårig satsning som involverar 15 myndigheter och andra organisationer och koordineras av Mittuniversitetet. Utgångspunkten är att om samhället ska bli hållbart och rustade för de komplexa utmaningar vi står inför krävs reformer, inte minst i hur offentlig sektor styrs, arbetar och finansieras. Bland annat är tanken att utveckla och implementera en rad så kallade missionsorienterade insatser. Läs mer om SustainGov och de övriga programmen inom satsningen Impact Innovation här (öppnas i ny flik). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förvaltningsakademin leds av docent Jenny Madestam. Du hittar mer information om Förvaltningsakademin här.

Inom plattformen REINVENT – en centrumbildning på Södertörns högskola – bedrivs forskning om hållbar stadsutveckling i suburbana landskap i Stockholmsregionen och området söder om Mälaren. I plattformen samarbetar högskolan med stadsplanerare, politiker, tjänstemän, arkitektkontor, byggföretag, fastighetsägare och civilsamhälle. Involverade ämnen är för närvarande sociologi, socialt arbete, nationalekonomi, företagsekonomi, kulturgeografi och journalistik.

”Att återskapa förorten i fragmenterade landskap” är ett av många projekt inom REINVENT. Inom projektet undersöker man t ex olika gruppers tillgång till pendeltåg och apotek, hur man bygger för att underlätta kontakt mellan grannar och mellan olika grupper av människor och hur man skapar goda villkor för näringslivet. Målet med projektet är att skapa förutsättningar för att planera bostadsområden som är bra för människorna och samtidigt möjliggör socialt och ekonomiskt hållbar tillväxt och företagande.

Centret leds av professor Apostolis Papakostas. Professor Mats Bergman är ordförande i styrgruppen som består av representanter för akademin, näringslivet, politiska och kommunala aktörer och civilsamhället.

Läs mer information om Reinvent

Kontakt

Vill du veta mer eller komma i kontakt med våra forskare? Hör av dig till oss på samverkan@sh.se så hjälper vi dig vidare!

forskningssidan på sh.se kan du läsa mer om de olika ämnenas och centrumbildningarnas forskning. Du kan även läsa mer om specifika forskningsprojekt i forskningsdatabasen.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2024-05-22