Student

Samverka med våra studenter och utbildningar

Vill du möta morgondagens arbetskraft och nya generationers syn på utmaningar och lösningar? Genom att samverka med våra studenter här på Södertörn kan du utveckla och visa upp din verksamhet — samtidigt som du får kontakt med framtida anställda.

Mångvetenskap och hållbar utveckling är återkommande teman i de flesta av våra utbildningar. Flera är också professionsinriktade för att studenterna direkt ska kunna ta ett kliv ut i arbetslivet efter studier. Vi är engagerade i forskning och samhällsutveckling, och genom samverkan med våra studenter tar du och din verksamhet del av det engagemanget.

Har du som arbetsgivare en idé om ett examensarbete eller annat studentprojekt? Ett examensarbete utförs av studenten i samarbete med, och under handledning av, våra forskare. Vi kan hjälpa dig vidare med din idé och med student- och utbildningskontakter.

Vill du veta mer eller komma i kontakt med våra utbildningar och studenter? Hör av dig till oss på samverkan@sh.se.

Är du intresserad av att samverka med ett specifikt ämne på högskolan? Via ämnessidorna får du enkelt kontakt med ämnesansvariga.

Flera av högskolans utbildningar arbetar även tillsammans med företag, myndigheter och organisationer och formerna för samarbete är många. Några exempel ser du nedan.

Centrum för praktisk kunskap (CPK) uppdrag är att medvetandegöra, utforska, undervisa om och kritiskt granska olika former av praktisk kunskap, särskilt i yrkeslivet. CPK skräddarsyr uppdragsutbildningar för yrkesgrupper som lärare, omsorgspersonal och poliser. Utbildningarna sätter det professionella mötet i fokus och inkluderar ämnen som kunskapsfilosofi och etik. Formerna inkluderar vanligen såväl föreläsningar och reflektions-seminarier som handledning i eget skrivande av våra erfarna lärare. Bland uppdragsgivarna finns Dramatiska institutet, Konstfack, Huddinge kommun, Karolinska sjukhuset, Polishögskolan och Södertörns polismästardistrikt.

Läs mer information om Centrum för praktisk kunskap

Södertörns högskola medverkar i OpenLab, ett samarbete mellan fyra lärosäten i Stockholmsområdet (utöver SU, KTH, KI) och Stockholms stad, Stockholms Läns Landsting och Länsstyrelsen. Kärnan i OpenLab är masterkursen ”Challenges for the emerging cities” där studenter i tvärvetenskapliga team arbetar fram prototypiska lösningar på utmaningar formulerade av parterna.

Läs mer information om kursen och OpenLab Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ämnet konstvetenskap inrättade 2017 ett nytt masterprogram med stark koppling till arbetsliv och kultursektorn. Under fjärde terminen gör studenterna praktik som bland annat inkluderar en forskningsuppgift. Bland samverkansparterna finns till exempel Marabouparken, Bonniers konsthall, Färgfabriken, Waldemarsudde och Ájtte – svenskt fjäll och samemuseum.

Läs mer information om ämnet konstvetenskap och dess samverkan

Som företag/organisation är du välkommen att använda dig av vår karriärportal SH Karriär. 

Här kan ni komma i kontakt med studenter och nyutexaminerade från Södertörns högskola. Karriärportalen är ett samarbete mellan Södertörns högskola och JobTeaser. 

Det finns möjlighet att ladda upp annonser om lediga jobb, praktikplatser, traineeprogram och exjobb. Ni som företag/organisation kan även skapa en företagssida för att lyfta fram och presentera er verksamhet för våra studenter.

Du kan annonsera kostnadsfritt i vår portal. Det finns också möjligheter för en bredare annonsering i JobTeasers nätverk av universitet och högskolor via premium-tjänster, om du skulle vilja öka dina chanser att få in relevanta ansökningar. Är ni intresserade av premium-tjänster har ni möjlighet att boka ett möte med JobTeaser via denna länk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Registrera dig på SH Karriär redan idag! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-06-30