Södertörns högskola_moas båge

Studera estetik utifrån dess historiska utveckling

Kurs

Den moderna estetikens historia

7.5 hp

Höst

50%

Distans

Har du ett intresse för estetiska frågor och en önskan om att fördjupa din kunskap om estetiken, kanske inom ett ämne som du redan har studerat såsom konstvetenskap, litteraturvetenskap eller musikvetenskap?

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Den moderna estetikens historia Kursen är på distans och innehåller digitala föreläsningar och seminarier. Du läser tillsammans med en grupp på cirka 30 studenter som delas upp i smågrupper under seminarierna. Under kursen kommer du förutom den introducerande litteraturen att läsa originaltexter. Ett av momenten som du kommer utföra är en estetisk analys av ett specifikt konstverk.
Den moderna estetikens historia Under den här kursen studerar du huvuddragen i den moderna, västerländska estetikens historia från dess begynnelse på 1700-talet fram till idag. Kursen är främst inriktad på den filosofiska estetiken, men den innehåller även seminarier kring konstverk. Du övar förmågan att diskutera och skriva om verk du själv väljer. Genom att läsa kursen får du kunskap som kan vara värdefull för arbete inom exempelvis medier och kultursfären.