Vad ingår?

Vad ingår?

Kursen är på distans och innehåller digitala föreläsningar och seminarier. Du läser tillsammans med en grupp på cirka 30 studenter som delas upp i smågrupper under seminarierna.

Under kursen kommer du förutom den introducerande litteraturen att läsa originaltexter. Ett av momenten som du kommer utföra är en estetisk analys av ett specifikt konstverk.