Varför ämnet?

Varför ämnet?

Under den här kursen studerar du huvuddragen i den moderna, västerländska estetikens historia från dess begynnelse på 1700-talet fram till idag. Kursen är främst inriktad på den filosofiska estetiken, men den innehåller även seminarier kring konstverk. Du övar förmågan att diskutera och skriva om verk du själv väljer. Genom att läsa kursen får du kunskap som kan vara värdefull för arbete inom exempelvis medier och kultursfären.