Vad ingår?

Teoretisk kunskap om och analyserande förståelse för det moderna dramat

Under terminen kommer du att fördjupa dig i det moderna dramat från 1800-talets slut till den nyskrivna dramatik som sätts upp idag. Du kommer att få analysera dramatexter utifrån både samtida och historiska sammanhang och du undersöker hur processer som översättning, bearbetning och nytolkning fungerar i ett teatersammanhang.

Under kursens gång får du komma i kontakt med modern teaterteori och studera dess spår i dagens scenkonst med till exempel den postdramatiska teatern. Denna teoretiska kunskap ger dig som vill vidare till arbetslivet en eftertraktad spetskompetens.

Momentet “Skapande svenska” återkommer från A-kursen, men har i denna kurs inriktning på recension och essä och inkluderar även en uppsats som avslutar kursen.

Litteratur och dramatik är ett ämne som innehåller flera moraliska dilemman och ifrågasättande av normer. Under kursen fokuserar vi på att utveckla din förmåga att tänka kritiskt och reflekterande kring frågor om jämlikhet, jämställdhet och mångfald i dagens samhälle.

Arbetssätt

Du förväntas vara på plats på högskolan mellan två och tre dagar i veckan. Under dessa dagar sker lärarledda moment som oftast är två timmar i mindre grupper.

Under kursen kombineras kortare föreläsningar med seminarier där du förväntas delta aktivt i tolkning och diskussion av kurslitteraturen. Inför seminarier krävs ofta förberedelse i form av frågor eller uppgifter från läraren. Du examineras främst i form av skriftliga hemtentamen i kombination med muntliga redovisningar, både enskilt och i grupp.

I kursen ingår några gästföreläsningar där verksamma personer inom det scenkonstnärliga fältet berättar om sina upplevelser. Du bjuds även in att delta i gemensamma teaterbesök och som provpublik hos fria teatergrupper, som på Strindbergs Intima Teater och Teater Galeasen. På det viset får du möjlighet att träffa både regissörer och skådespelare.