BildbeskrivningStol, datormus och pilatesboll.

Utveckla eventkoncept och genomföra event med digitala kampanjer

Kurs

Event och projekt med digital marknadsföring

30 hp

Vår

100%

Campus

Vill du arbeta med eventprocessen från idégenerering till utvärdering? Kursen lär dig eventets projektledning och organisation. Du studerar konceptmodeller för att skapa event samt digitalt stöd för marknadsföring via exempelvis sociala medier. Du skapar eventplaner som presenteras och diskuteras utifrån ett hållbart perspektiv.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Hälsa och välbefinnande Hälsa och välbefinnande
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Hållbara städer och samhällen Hållbara städer och samhällen
Hållbar konsumtion och produktion Hållbar konsumtion och produktion
Bekämpa klimatförändringen Bekämpa klimatförändringen
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Event manager, eventstrateg, eventmarknadsförare, mötesplanerare, projektledare eller mötesvärd Rent allmänt får du efter studier i turismvetenskap en efterfrågad kompetens på en växande arbetsmarknad. Det finns behov av kunskap om storstadsturism både inom besöksnäringen och offentlig sektor. Genom akademiska studier i turismvetenskap och event får du gedigen akademisk kunskap i att utreda, analysera och skriva rapporter, vilket är nödvändigt för specialistpositioner och högre positioner inom branschen. Framtida arbeten inom event- och mötesindustrin: Event manager - projektledare och ansvarig för olika event Utveckling av eventprojekttekniker och personalledarskap Eventstrateg med konceptutveckling, strategi och ledning Projektanalys och planering i företag inom event och mötesindustrin Resurs- och ekonomiplanering av projekt utifrån ett hållbart perspektiv Organisation av projekt- och personalplanering Undersökning och planering av projektinnehåll och projektlogistik Planering och utnyttjande av IT-system och digital marknadsföringskunskap Efter studier i turismvetenskap har du en efterfrågad kompetens på en växande arbetsmarknad. Det finns behov av kunskap om storstadsturism både inom besöksnäringen (hotell, resebyråer, eventbolag etc.) och inom offentlig sektor. Du får genom studier i turismvetenskap bland annat spetskompetens i management, destinationsplanering och marknadsföring, attraktionsutveckling, kommunikatörskompetens samt service- och bokningskompetens. Turismvetenskap ger dig viktig kunskap för flera olika yrkesroller. Under studierna får du insikt i branschens omfattning och möjlighet. Möjligheterna är många och tidigare studenter arbetar bland annat som hotellchefer, marknadsförare och frontpersonal på hotell, resekonsulter hos researrangörer, kommunikatörer på turistbyråer, webbredaktörer eller med sociala medier på större turistföretag. Flera blir Destination managers på destinationsorganisationer och inkommande turistbolag Genom akademiska studier i turismvetenskap får du även gedigen kunskap i att utreda, analysera och skriva rapporter. Dessa akademiska kunskaper är nödvändiga för specialistpositioner och högre positioner inom branschen. Läs om ämnets forskning
Metoder, verktyg, digitalt stöd och praktisk kunskap om event management Kursen innehåller integrerad kunskap om projekt, eventupplevelser, produktkonceptutveckling, besöksnäringen och digitalisering utifrån ett hållbart perspektiv. Initialt studeras projektstyrning och projektorganisation utifrån en eventprocess. Studenterna tränas att arbeta i grupp som resulterar i projektrapporter. Vidare behandlar kursen eventupplevelser och mötesbehov, som är en grund för produktkonceptutveckling. Event- och mötesindustrins företag med tillhörande roller att utveckla, sälja och genomföra eventprojekt studeras. Därefter tas möjligheter och utmaningar med digital marknadsföring och tjänsteutveckling upp. Exempel på digitaliseringsfrågor är marknadsföring via sociala medier och bokning online. Avslutningsvis arbetar studenterna med att utveckla ett helt eventprojekt och diskutera möjligheten att genomföra projektet inom ramen för givna förutsättningar och resurser. Viktiga inslag i utbildningen är kontakter med näringsliv samt kommuner och regioner i Sverige, som ger praktisk kunskap och möjlighet att studera verkliga projekt. Arbetssätt Kursen ges på heltid och du kommer att ha lärarledd undervisning minst två dagar i veckan. Resterande tid ägnas åt grupparbeten, studiebesök, undersökningar eller studier på egen hand. Undervisningen består främst av föreläsningar, seminarier, workshops, projektarbeten samt grupparbeten. Men både studiebesök, fältstudier och gästföreläsningar förekommer under kursen. Du examineras genom hemtentamen, inlämningsuppgifter och aktivt deltagande på seminarier och fältstudier. Du studerar och arbetar aktivt tillsammans med andra studenter under kursens seminarier, grupparbeten och fältstudier.
Se upplevelser och möten ur nya perspektiv och få eftertraktad eventkompetens Människor reser mer, destinationerna blir fler och besöksnäringen expanderar. Genom studier i Turismvetenskap och event får du efterfrågad kompetens på en växande arbetsmarknad. Du får insikt i vilken roll turism och resande har för individen men även för samhället och samhällsutvecklingen. Du får lära dig hur företag och organisationer inom turismbranschen styrs genom hospitality management, hur besöksnäringen ser ut och hur stödet kan se ut från den offentliga sektorn. Samtidigt får du kunskap om hur boende, turister och affärsresenärer upplever, arbetar och tar emot service i sitt resande. Denna kurs ger en konkret grund för att planera och genomföra olika typer av event. Allmän projekt- och eventkunskap har blivit allt viktigare att lära sig. Inte minst behöver fler temporära besöksattraktioner, det vill säga event, skapas och genomföras på olika besöksdestinationer. Dessutom kräver kunderna en ökad kompetens om projektplanering och organisation för alltmer komplexa och omfattande event. Till detta kommer krav på förmåga att konceptutveckla kunderbjudanden utifrån undersökta mötes- och upplevelsebehov. På senare tid har även behovet att digitalt marknadsföringsstöd visat sig avgörande för framgångsrika event.