Vad ingår?

Metoder, verktyg, digitalt stöd och praktisk kunskap om event management

Kursen innehåller integrerad kunskap om projekt, eventupplevelser, produktkonceptutveckling, besöksnäringen och digitalisering utifrån ett hållbart perspektiv. Initialt studeras projektstyrning och projektorganisation utifrån en eventprocess. Studenterna tränas att arbeta i grupp som resulterar i projektrapporter. Vidare behandlar kursen eventupplevelser och mötesbehov, som är en grund för produktkonceptutveckling.

Event- och mötesindustrins företag med tillhörande roller att utveckla, sälja och genomföra eventprojekt studeras. Därefter tas möjligheter och utmaningar med digital marknadsföring och tjänsteutveckling upp. Exempel på digitaliseringsfrågor är marknadsföring via sociala medier och bokning online. Avslutningsvis arbetar studenterna med att utveckla ett helt eventprojekt och diskutera möjligheten att genomföra projektet inom ramen för givna förutsättningar och resurser. Viktiga inslag i utbildningen är kontakter med näringsliv samt kommuner och regioner i Sverige, som ger praktisk kunskap och möjlighet att studera verkliga projekt.

Arbetssätt

Kursen ges på heltid och du kommer att ha lärarledd undervisning minst två dagar i veckan. Resterande tid ägnas åt grupparbeten, studiebesök, undersökningar eller studier på egen hand.

Undervisningen består främst av föreläsningar, seminarier, workshops, projektarbeten samt grupparbeten. Men både studiebesök, fältstudier och gästföreläsningar förekommer under kursen. Du examineras genom hemtentamen, inlämningsuppgifter och aktivt deltagande på seminarier och fältstudier.

Du studerar och arbetar aktivt tillsammans med andra studenter under kursens seminarier, grupparbeten och fältstudier.