Vad ingår?

Bred kunskap om samhällsfrågor som berör kön, genus och sexualitet

Kursen består av fyra delkurser där den första är Introduktion till genusvetenskap. Du lär du dig om grunderna i ämnet samt teorier om kön, genus, sexualitet och intersektionalitet. Du introduceras för begrepp som diskuteras och relateras till vardagsnära sammanhang. I den andra delkursen läser du Maktordningar i historien där makt, medborgarskap och kön problematiseras ur ett historiskt perspektiv.

Den tredje delkursen, Feministiska kulturstudier, har fokus på kultur, kropp och teknik i bland annat reklam, film och digitala medier. Avslutningsvis i delkursen Genuspolitik i en globaliserad värld, bekantar du dig med olika sätt att förstå och jobba för förändring av maktrelationer i Sverige och världen.

Arbetssätt

Genusvetenskap A ges som både campuskurs och distanskurs.

Campuskursen innehåller cirka sex till åtta timmar lärarledd och schemalagd undervisning per vecka. De vanligaste undervisningsformerna är föreläsningar och seminarium där även gästföreläsningar kan förekomma, exempelvis med forskare. Examinationerna sker främst genom hemtentamen, skriftiga inlämningsuppgifter och obligatoriska seminarier. Du kommer att tillhöra en seminariegrupp (ca 15 - 25 studenter) och du blir även indelad i en mindre basgrupp (ca 4–6 studenter).

Distansundervisningen har ett asynkront upplägg vilket innebär att undervisningen inte är schemalagd till vissa tider. Därför passar den dig som vill eller behöver studera under olika dagar och tider. Undervisningen sker huvudsakligen via distansverktyget Studiewebben och innehåller föreläsningar, onlinediskussioner och inlämningsuppgifter. Gästföreläsningar med olika forskare kan förekomma. Examinationerna sker främst genom hemtentamen, skriftliga inlämningsuppgifter och andra obligatoriska uppgifter online.