Din framtid!

Kunskap och verktyg för aktivt förändringsarbete

Det finns ett stort behov av ökad expertis inom frågor om jämställdhet, miljö och klimat, sociala klyftor och diskriminering. Därför är arbetsmarknaden för genusvetare bred och mångfacetterad.

Som genusvetare kan du bland annat arbeta med sociala frågor, kultur, hållbarhetsfrågor, utbildning eller media och kommunikation. Våra tidigare studenter jobbar på allt från kvinnojourer till stora myndigheter, som journalister, personalvetare, dramaturger, utredare och jämställdhetskonsulter.

Efter studierna kommer du också ha utvecklat flera viktiga färdigheter. Bland annat har du tränats i att skriva akademiska texter, hålla muntliga framträdanden, utföra självständiga arbeten och utvecklat ett kritisk tänkande och analysförmåga.