Vad ingår?

Fördjupad kunskap inom digital affärsutveckling

Under C-kursen i Informatik bygger du vidare på dina kunskaper från A och B-kursen och skaffar dig fördjupad kompetens inom digital affärsutveckling. Kursen består av tre delkurser:

  • Vetenskaplig metod, inriktning informatik
  • Informatikteori
  • Kandidatuppsats i informatik

Under delkursen Informatikteori studeras ett urval av forskningsteorier inom informatikområdet. I delkursen Vetenskaplig metod, inriktning informatik behandlas vetenskaplig metod för informatik, speciellt med inriktning mot digital affärsutveckling. Den avslutande delkursen omfattar 15 högskolepoäng och består av ett självständigt arbete i form av en kandidatuppsats där du väljer ett fördjupningsområde inom informatik.

Arbetssätt

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, workshops och praktiska övningar. Delkurserna blandar studier som rör förståelse och tillämpning av teori och examinationen blandar gruppövningar och individuella övningar. Gruppövningar består av exempelvis diskussionsseminarium och workshops kring metodik.

Kandidatuppsatsen innebär en självständig undersökning med datainsamling samt skriftlig och muntlig examination. Under arbetets gång får du stöd i form av handledningstillfällen. 

Du läser tillsammans med kandidatprogrammet Management med IT. Totalt är det en grupp om cirka 30-40 studenter.