Varför ämnet?

Varför ämnet?

Är du intresserad av hur företag kan skapa nya bättre tjänster genom
sociala medier och mobila applikationer? Det finns ett stort behov av personer som kan använda digitala lösningar för att förnya och utveckla verksamheter och företag. Inom informatik handlar digitalisering om hur information och data kan användas för olika områden inom företaget. Detta kan exempelvis vara digital marknadsföring, affärsanalys, kommunikation och organisationsförändring. Du lär dig om hur digitalisering används när man formar, utvecklar och leder företag och organisationer, och vilket värde digitalisering har för konsumenter.

Informatik är ett informationsvetenskapligt ämne som undersöker digitalisering. Inom ämnet undersökts hur informationsteknologi (IT) och datavetenskap kan skapa värden och nytta inom olika branscher. Vid Södertörns högskola har ämnet idag en profil mot digital affärsutveckling och är nära kopplad till ämnet företagsekonomi. Detta innebär att ämnet har en teoretisk och praktisk samhällsvetenskaplig förankring.

Genom att studera informatik lär du dig skapa nytta och värden genom att använda digitalisering som ett universellt verktyg. Detta kan exempelvis vara hur digitalisering kan användas för ett mer hållbart samhälle. Inom informatik ges många tillfällen att arbeta ur ett hållbart perspektiv. Detta kan exempelvis vara vid projekt och analyser inom tjänstedesign, digital marknadsföring, digital handel och entreprenörskap.

Vanliga frågor som studeras inom ämnet är: Vad skiljer digital marknadsföring från traditionell? Vad utmärker den digitala era vi just nu lever i ur ett kund- och systemperspektiv? Hur kan vi utnyttja den enorma mängd data som finns på sociala medier och andra digitala plattformar för att skapa nya tjänster?