Din framtid!

Förmedla vikten av mediekunnighet till yngre generationer!

Efter en avslutad kurs kommer du att ha en fördjupad förståelse för barn och ungas medievärldar och hur du som lärare kan pedagogiskt arbeta med dessa i klassrummet. Kursen tar upp även skolans digitalisering och hur du som pedagog kan förhålla dig till de utmaningar och möjligheter som kommer med denna utveckling.

Med kunskap och kritisk medvetenhet om hur medier och digitalisering fungerar, kommer du på ett bättre sätt kunna utveckla elevernas kritiska förmåga och samtidigt uppmuntra dem till deltagande och egen medieproduktion.