Röd och grön plaststol i närbild.

Lär dig utveckla mobila tjänster och applikationer

Kurs

Mobila tjänster och gränssnitt

7.5 hp

Vår

100%

Campus

Vill du ha kunskapen att utveckla eller förbättra mobila tjänster och applikationer? Genom teoretisk fördjupning lär du dig att kritiskt granska och undersöka utvecklingsmöjligheter inom området. Du får lära dig om olika metoder och kvalitativa användningstester för mobila tjänster och gränssnitt i olika sammanhang.

Möt våra studenter Rosanna & Josef

Möt våra studenter Rosanna & Josef

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Många arbetsmöjligheter inom medieteknikens alla områden Digitala system och teknik finns inom alla branscher. Efter studier i medieteknik kan du arbeta på flera olika typer av arbetsplatser. Vanliga arbetsplatser bland tidigare studenter är IT-företag, reklambyråer, spelutvecklingsföretag och kommuner. Exempel på yrken är webbdesigner, speldesigner, IT-konsult eller projektledare. Du kommer kunna värdera och kritiskt granska kommunikationslösningar, vilket är värdefullt inom många arbetsområden och yrken inom medier. Du kommer även kunna bedöma och reflektera över egna och andras designer, samt designmetoder för utformning av digitala medier. I nästan alla yrkesområden förekommer arbete med digitala medier. Dina kunskaper kommer därmed vara användbara oavsett vilket bransch du vill arbeta i. Utbildningen är modern, har god koll på branschens utveckling och en nära koppling till arbetslivet. Genom reflekterande och praktiska moment får du en uppskattad kompetens på arbetsmarknaden. Utbildningens akademiska utformning gör att du efter studier också har med dig förmågan att formulera dig i tal och skrift, samt hämta och värdera kunskap. Läs om ämnets forskning
Med kritiska perspektiv lär du dig se utvecklingsmöjligheter Kursens syfte är att du ska utveckla fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper för att kunna arbeta i olika utvecklingsmiljöer för mobila tjänster och applikationer. Du får fördjupa dig på en vetenskaplig nivå och granska olika metoder kritiskt, såväl som att formulera forskningsfrågor och utvecklingsmöjligheter inom fältet. Du utvecklar din förståelse över människors villkor för, behov och användande av mobila tjänster ur ett designperspektiv. Du utvecklar bland annat förmågan att definiera och jämföra olika typer av mobila tjänster och applikationer. Samt granska och utvärdera mobila tjänster och gränssnitt. Efter kursen har du både ett kritiskt och jämförande perspektiv på olika mobila tjänster och applikationer, såväl som verktygen var att utveckla dem. Arbetssätt Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, laborationer och projektarbeten, både individuellt och i grupp. Kursen varvar teoretiska, praktiska och tekniska inslag för att du ska fördjupa din förmåga att genomföra analyser och reflektioner inom medieteknik. Du examineras genom ett projektarbete, individuellt eller i grupp. Samt en skriftlig rapport och opposition på annan students rapport.
Teknisk design utifrån människors användning och upplevelse Medieteknik handlar om människors interaktion med digitala medier. Inom ämnet ryms flera teman, till exempel design och programmering av webbsidor, speldesign och medieproduktion av både ljud och rörlig bild. Förutom ämnets fokus på att kunna utveckla och skapa digitala produkter och tjänster, så betonas även vikten att förstå och reflektera över teknik ur ett mänskligt perspektiv. Både när det kommer till användning av teknik och digitala medier, och hur det påverkar olika grupper och samhället i stort. Ämnet passar dig som har ett intresse för modern teknik, digital utveckling och formgivning. Några återkommande teman är hur du skapar användbarhet, design ur ett upplevelseperspektiv och design ur ett genusperspektiv. Andra delar i utbildningen är Virtual Reality, Artificiell Intelligens och smarta material. På Södertörns högskola har medietekniken ett fokus på design och formgivning utifrån människors interaktion med teknik. Genom teoretiska moment som belyser både tidigare och aktuell forskning får du ett brett perspektiv på ämnet. Genom studier i medieteknik får du verktyg att arbeta för samhällsutvecklingen på flera sätt. Vid exempelvis design och framställning av medieproduktioner tar utbildningen hänsyn till bland annat utveckling av hållbara städer och samhällen. Och genom ett återkommande fokus på användbarhet och inkluderande design kopplar medieteknik an till frågor om jämställdhet och inkluderande samhällen. I takt med att den tekniska utvecklingen av mobila och trådlösa kommunikationssystem förändras också människors användande, attityder och beteende i förhållande till mobila verktyg och applikationer. Denna utveckling skapar ett behov av dynamisk, teoretisk och praktisk kunskap gällande gränssnittsdesign och utveckling av applikationer för mobila system. Kursens syfte är att du ska vidareutveckla din förståelse över människors villkor för, behov och användande av, mobila tjänster ur ett designperspektiv. Du utvecklar grundläggande kunskap om utveckling av mobila tillämpningar och applikationer med stöd av relevanta utvecklingsmiljöer och plattformar.