Varför ämnet?

Teknisk design utifrån människors användning och upplevelse

Medieteknik handlar om människors interaktion med digitala medier. Inom ämnet ryms flera teman, till exempel design och programmering av webbsidor, speldesign och medieproduktion av både ljud och rörlig bild. Förutom ämnets fokus på att kunna utveckla och skapa digitala produkter och tjänster, så betonas även vikten att förstå och reflektera över teknik ur ett mänskligt perspektiv. Både när det kommer till användning av teknik och digitala medier, och hur det påverkar olika grupper och samhället i stort.

Ämnet passar dig som har ett intresse för modern teknik, digital utveckling och formgivning. Några återkommande teman är hur du skapar användbarhet, design ur ett upplevelseperspektiv och design ur ett genusperspektiv. Andra delar i utbildningen är Virtual Reality, Artificiell Intelligens och smarta material. På Södertörns högskola har medietekniken ett fokus på design och formgivning utifrån människors interaktion med teknik. Genom teoretiska moment som belyser både tidigare och aktuell forskning får du ett brett perspektiv på ämnet.

Genom studier i medieteknik får du verktyg att arbeta för samhällsutvecklingen på flera sätt. Vid exempelvis design och framställning av medieproduktioner tar utbildningen hänsyn till bland annat utveckling av hållbara städer och samhällen. Och genom ett återkommande fokus på användbarhet och inkluderande design kopplar medieteknik an till frågor om jämställdhet och inkluderande samhällen.

I takt med att den tekniska utvecklingen av mobila och trådlösa kommunikationssystem förändras också människors användande, attityder och beteende i förhållande till mobila verktyg och applikationer. Denna utveckling skapar ett behov av dynamisk, teoretisk och praktisk kunskap gällande gränssnittsdesign och utveckling av applikationer för mobila system.

Kursens syfte är att du ska vidareutveckla din förståelse över människors villkor för, behov och användande av, mobila tjänster ur ett designperspektiv. Du utvecklar grundläggande kunskap om utveckling av mobila tillämpningar och applikationer med stöd av relevanta utvecklingsmiljöer och plattformar.