Vad ingår?

Med kritiska perspektiv lär du dig se utvecklingsmöjligheter

Kursens syfte är att du ska utveckla fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper för att kunna arbeta i olika utvecklingsmiljöer för mobila tjänster och applikationer. Du får fördjupa dig på en vetenskaplig nivå och granska olika metoder kritiskt, såväl som att formulera forskningsfrågor och utvecklingsmöjligheter inom fältet.

Du utvecklar din förståelse över människors villkor för, behov och användande av mobila tjänster ur ett designperspektiv. Du utvecklar bland annat förmågan att definiera och jämföra olika typer av mobila tjänster och applikationer. Samt granska och utvärdera mobila tjänster och gränssnitt.

Efter kursen har du både ett kritiskt och jämförande perspektiv på olika mobila tjänster och applikationer, såväl som verktygen var att utveckla dem.

Arbetssätt

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, laborationer och projektarbeten, både individuellt och i grupp. Kursen varvar teoretiska, praktiska och tekniska inslag för att du ska fördjupa din förmåga att genomföra analyser och reflektioner inom medieteknik.

Du examineras genom ett projektarbete, individuellt eller i grupp. Samt en skriftlig rapport och opposition på annan students rapport.