Din framtid!

Bredda din kompetens för att utveckla polisens arbete

Polisens arbete är komplext och mångfacetterat. Efter ha avslutat denna kurs får du möjlighet att studera vidare på Polisiärt arbete, praktiknära studier 2. Med dessa kurser breddar du din kompetens i att på olika sätt och i olika funktioner och befattningar medverka till trygga medborgare och säkrare samhällen. Du får fördjupade kunskaper i hur du kan bidra till polisens verksamhet, samt kunskaper i både brottsförebyggande och i brottsutredande arbete.

Tillsammans med ett avslutat polisprogram, kan kurserna Polisiärt arbete, praktiknära studier även ge dig en kandidatexamen i Polisiärt arbete.

”Jag läser kursen för att utveckla mig själv i mitt yrke och för att få ökad förståelse för utsatta områden. Hur hamnade vi där? Och vilka är vägarna vidare framåt? Jag har fått en bredare kunskap gällande landets utsatta områden. Det som gör kursen så intressant är att den är praktiknära, vilket betyder att den är direkt kopplad till den polisiära verksamheten och det man läser har man direkt nytta av. Önskan vore att alla poliser fick möjlighet att läsa denna kurs då den är både relevant och högaktuell. All litteratur och alla föreläsningar har varit intressanta och jag känner att jag haft nytta av allt i mitt dagliga arbete. Kursen bidrar till att bygga broar och bredda vår kompetens som poliser, så att vi blir bättre rustade att hantera vårt uppdrag på bästa möjliga sätt.”

Polis sedan 12 år med erfarenhet från bland annat ingripandepolis, barn- och ungdomsutredare, gränspolis, utlandstjänst, aspiranthandledare.

Polis sedan 12 år med erfarenhet från bland annat ingripandepolis, barn- och ungdomsutredare, gränspolis, utlandstjänst, aspiranthandledare.

Polisiärt arbete, praktiknära studier 1