Vad ingår?

Utmanas och utvecklas genom retoriska övningar

Kursen är praktiskt orienterad och ger dig verktyg för att tala inför olika grupper på ett målgruppsanpassat, övertygande och uttrycksfullt sätt. Under kursen varvas retoriska teorier med praktiska övningar. Syftet är att du ska träna upp din retoriska förmåga att tala i olika sammanhang. Kursen fokuserar på muntlig retorik, med en teoretisk grund.

Dina egna erfarenheter av situationer, utmaningar och intressen används som utgångspunkt.

Kursen berör bland annat planering av tal, argumentation, samtal, lyssnandets funktion, minnestekniker och kroppsspråk. Efter dina muntliga framföranden får du konstruktiv återkoppling. Detta då du utvecklar din förmåga att hålla muntliga presentationer.

Arbetssätt

Kursen ges på halvfart och innefattar cirka två timmar lärarledd undervisning per vecka. Resterande tid innebär egna studier. Du examineras i form av talövningar och en skriftlig inlämningsuppgift.

Du studerar tillsammans med en grupp om 20 studenter. Inför vissa moment kan ni delas in i mindre grupper.