Varför ämnet?

Praktisk retorisk förmåga med stark teoretisk förankring

Retoriken har sedan länge haft en framträdande roll i europeisk samhällsutveckling. Med ett historiskt perspektiv utforskar retoriken hur språkets verbala, icke-verbala och visuella resurser används och hur användningen skiljer sig åt beroende på avsändare, situation och syfte. I retoriken studerar du hur människor använder olika språkresurser för att både skapa förutsättningar för kommunikation, och för att utbyta kunskaper, åsikter, perspektiv, känslor och attityder.

När du läser retorik får du studera hur du kan använda språket för att utforska kunskap, skapa och upprätthålla gemenskaper, reglera och bedöma i frågor om etik och moral. Varje språklig handling studeras i relation till en avgränsad situation, både för att kunna se situationens deltagare och villkor, men även vilka grupper eller perspektiv som exkluderas.

Inom retorikämnet på Södertörns högskola förenar vi kunskaper från den retoriska traditionen med modern forskning kring språk, kultur och samhälle. Du får kunskap i hur du omsätter dina teoretiska kunskaper i praktiken genom att öva på muntlig och skriftlig framställning. Syftet är att ge dig redskapen att kunna göra medvetna och situationsbaserade språkliga val.

Kursen är för dig som kommunicerar muntligt i yrkeslivet eller under studierna. Du får möjlighet att förbereda och hålla olika typer av tal. Stort fokus ligger på att du ska få konstruktiv återkoppling på dina muntliga framföranden. Detta för att du utvecklar din förmåga att hålla muntliga presentationer.

Genom retorisk kompetens kan du bidra till en god utveckling i samhället. Du får redskap att uttrycka dig och driva igenom viktiga frågor. På så sätt kan retorik kopplas till viktiga frågor som hälsa, jämlikhet och demokrati. Retorisk kompetens kan användas för att främja samarbete, god förhandling och förståelse.