Vad ingår?

Praktisk övning i akademiskt skrivande och responsarbete

Under kursen behandlas olika typer av skrivande. Du lär dig olika vetenskapliga texters upplägg, stil, disposition och formalia. Du övar upp din förmåga att producera och bearbeta egna skriftliga arbeten, samt din förmåga att ge respons och återkoppling på andra studenters skriftliga arbeten.

Kursen fokuserar på det akademiska skrivandet. Du får bekanta dig med typiska skrivuppgifter som du kommer möta under dina framtida studier. Som till exempel beskrivning, reflektion, analys och diskussion. Du får skriva mycket själv och reflektera över ditt skrivande, men får också kunskap om de teoretiska grunderna för akademiskt skrivande.

Kursen innehåller responsövningar där du får träna på att ge respons på andras arbete och ta emot respons på egna.

Arbetssätt

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Du examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter, responsarbete och aktivt deltagande på seminarier.