Grön stol med ljus i bakgrunden.

Ett nytt spännande religionsvetenskapligt forskningsfält

Kurs

Västerländsk esoterism

7.5 hp

Höst

100%

Campus / Distans

Är du intresserad av att studera ett nytt och spännande forskningsfält inom religionsvetenskapen? Västerländsk esoterism inkluderar bland annat frimureri, 1800-talets ockultism med hemliga ordnar och ritualmagi, samt nutida fenomen som wicca, satanism och new age. Under kursen får du studera detta forskningsfält ur flera olika perspektiv.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Hälsa och välbefinnande Hälsa och välbefinnande
God utbildning för alla God utbildning för alla
Jämställdhet Jämställdhet
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen
Genomförande och globalt partnerskap Genomförande och globalt partnerskap

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Unik kulturkompetens Religionsvetenskapen är unikt som ämne med starka kopplingar till både historiska och samtida perspektiv. Efter studier i religionsvetenskap väljer många att bli till exempel lärare eller journalister. Men religionsvetenskap är också användbart om du strävar efter att bli biståndsarbetare, forskare, omvärldsanalytiker eller vill arbeta över kulturgränser och i internationella sammanhang. Ämnet är relevant för dig som är nyfiken på och intresserad av andra människors sätt att leva och tänka, och söker att förstå det samhälle vi lever i. Kunskaperna från kursen är nyttiga för exempelvis lärare, journalister och för dig som vill arbeta i kultursektorn, till exempel på museum. Esoterismens kopplingar till politiska strömningar och radikala grupper, historiskt och nutid, gör kursen relevant för bland annat poliser. Läs om ämnets forskning
Förstå västerländska esoterismens påverkan på ungdomar, konst, populärkultur, kultur och människor Västerländsk esoterism är ett dynamiskt delfält inom religionsvetenskapen, som också griper in i områden som idéhistoria, sociologi och konst-/litteraturvetenskap. Till esoteriska strömningar räknas exempelvis kabbala, alkemi, rosenkreutzar-grupper, frimureri och 1800-talets ockultism med hemliga ordnar och ritualmagi. Men också nutida fenomen som wicca, satanism och new age. Mycket av vår tids populärkultur är djupt präglad av denna ursprungsesoterism, som dessutom spelat stor roll även för många högkulturella konstnärer och författare. Särskilt kommer dimensioner relaterade till genus, samhällsklass, etnicitet, politik och konst/skönlitteratur/populärkultur att lyftas. Kursen ger dig en introduktion till ett religionsvetenskapligt perspektiv och metodik. Detta förankrar du i koppling till såväl historiskt esoteriskt material som med levande esoteriska strömningar. I kursen ingår flera studiebesök där du en får inblick i västerländsk esoterism som levd andlighet. Arbetssätt Undervisningen sker främst i form av föreläsningar, seminarier och studiebesök. Du examineras dels genom aktivt seminariedeltagande, dels genom skriftliga inlämningsuppgifter.
Fördjupa din förståelse av västerländsk kultur Det finns flera anledningar att studera Västerländsk esoterism. Kursen är för dig som är, eller vill bli, religionslärare och vill få inblick i ett nytt, snabbt växande forskningsfält. Du får lära känna den påverkan esoteriska idéer har i dagens ungdomskultur. Kursen är också för dig som är journalist och vill förstå alternativandliga gruppers verksamhet samt esoteriska strömningars påverkan på populärkultur och högkultur. Eller för dig som sysslar med konst eller litteratur på något sätt och vill fördjupa din insikt i de många konstnärskap som präglats av västerländsk esoterism. Men kursen är också för dig som helt enkelt vill förkovra dig i ett fascinerande idéhistoriskt och samtidssociologiskt fält, som har mycket att berätta om både västerlandets förflutna och vår samtid. I dagens mångkulturella samhälle är kunskap om religion nödvändigt för att vi ska kunna förstå och samspela med varandra. När du läser religionsvetenskap studerar du olika aspekter av religion ur historiska, samtida, globala och lokala perspektiv hur dessa samspelar med varandra. Ämnet tar upp olika religiösa traditioner som kristendom, judendom, islam, hinduism, buddhism och esoterism. Du får också studera hur människor tolkar och utövar sin religion samt reflektera kring religionernas koppling till politik, migration och genus. Då får även studera hur Sveriges religiösa landskap har förändrats genom historien. Religionsvetenskapen ger dig även möjlighet att fördjupa dig inom områden som du är särskilt intresserad av. I många länder är religion en stor del av kulturen. Det gör att du som läser religionsvetenskap får en unik kulturkompetens. Du lär dig att analysera och få en ökad förståelse för din omgivning – både för människor och de samhällen i vilka de lever.