Vad ingår?

Förstå västerländska esoterismens påverkan på ungdomar, konst, populärkultur, kultur och människor

Västerländsk esoterism är ett dynamiskt delfält inom religionsvetenskapen, som också griper in i områden som idéhistoria, sociologi och konst-/litteraturvetenskap. Till esoteriska strömningar räknas exempelvis kabbala, alkemi, rosenkreutzar-grupper, frimureri och 1800-talets ockultism med hemliga ordnar och ritualmagi. Men också nutida fenomen som wicca, satanism och new age. Mycket av vår tids populärkultur är djupt präglad av denna ursprungsesoterism, som dessutom spelat stor roll även för många högkulturella konstnärer och författare.

Särskilt kommer dimensioner relaterade till genus, samhällsklass, etnicitet, politik och konst/skönlitteratur/populärkultur att lyftas. Kursen ger dig en introduktion till ett religionsvetenskapligt perspektiv och metodik. Detta förankrar du i koppling till såväl historiskt esoteriskt material som med levande esoteriska strömningar. I kursen ingår flera studiebesök där du en får inblick i västerländsk esoterism som levd andlighet.

Arbetssätt

Undervisningen sker främst i form av föreläsningar, seminarier och studiebesök.

Du examineras dels genom aktivt seminariedeltagande, dels genom skriftliga inlämningsuppgifter.