Varför ämnet?

Fördjupa din förståelse av västerländsk kultur

Det finns flera anledningar att studera Västerländsk esoterism. Kursen är för dig som är, eller vill bli, religionslärare och vill få inblick i ett nytt, snabbt växande forskningsfält. Du får lära känna den påverkan esoteriska idéer har i dagens ungdomskultur. Kursen är också för dig som är journalist och vill förstå alternativandliga gruppers verksamhet samt esoteriska strömningars påverkan på populärkultur och högkultur. Eller för dig som sysslar med konst eller litteratur på något sätt och vill fördjupa din insikt i de många konstnärskap som präglats av västerländsk esoterism.

Men kursen är också för dig som helt enkelt vill förkovra dig i ett fascinerande idéhistoriskt och samtidssociologiskt fält, som har mycket att berätta om både västerlandets förflutna och vår samtid.

I dagens mångkulturella samhälle är kunskap om religion nödvändigt för att vi ska kunna förstå och samspela med varandra. När du läser religionsvetenskap studerar du olika aspekter av religion ur historiska, samtida, globala och lokala perspektiv hur dessa samspelar med varandra.

Ämnet tar upp olika religiösa traditioner som kristendom, judendom, islam, hinduism, buddhism och esoterism. Du får också studera hur människor tolkar och utövar sin religion samt reflektera kring religionernas koppling till politik, migration och genus. Då får även studera hur Sveriges religiösa landskap har förändrats genom historien. Religionsvetenskapen ger dig även möjlighet att fördjupa dig inom områden som du är särskilt intresserad av.

I många länder är religion en stor del av kulturen. Det gör att du som läser religionsvetenskap får en unik kulturkompetens. Du lär dig att analysera och få en ökad förståelse för din omgivning – både för människor och de samhällen i vilka de lever.