Varför programmet?

Kunskap och kompetens om EU:s påverkan för den svenska rättsordningen

Magisterprogrammet i Europarättsliga studier ger dig fördjupade kunskaper om EU och EU:s betydelse för den svenska förvaltningen, med fokus på god förvaltning. Programmet anknyter till både forskning- och yrkesområdet.

EU-rätten har en allt större betydelse för den svenska rättsordningen och den svenska förvaltningsrätten. Det resulterar i ett ökat behov av kunskaper och färdigheter inom detta område. Programmet syftar till att möta denna efterfrågan och ge dig kompetensen för arbete med kvalificerat handläggnings- och utredningsarbete inom både offentlig och privat sektor.

Programmet diskuterar principer om god förvaltning i EU-rätt och dess påverkan på den svenska förvaltningsrätten, frågor om Sveriges institutionella och processuella autonomi och europeiseringsprocessen av svensk rätt. Det som skiljer magisterprogrammet från studier på grundnivå är att utbildningen har ett tydligt fokus på principerna av god förvaltning och ger dig djupare kunskaper om frågor gällande implementering av EU-rätt i svensk rättsordning.