Vad ingår?

Utforska dina yrkeserfarenheter genom humanistiska teorier och metoder, samt reflekterande skrivande

Magisterprogrammet i praktisk kunskap utgår från erfarenhetsbaserad, egenupplevd kunskap i yrkeslivet. Du belyser och granskar kritiskt dina yrkeskompetenser med hjälp av olika teorier och metoder som främst hämtas ur den humanistiska idétraditionen.

De inledande delkurserna utbildningen tar avstamp i humanistiska ämnen som filosofi, idéhistoria, historia och konstnärliga kunskapskällor, som exempelvis skönlitteratur och dramatik. Studierna utgår från deltagarnas egna berättelser om problem och dilemman de stött på i yrkeslivet.

Programmets avslutande delkurs innebär ett större skriftligt arbete – magisteruppsatsen i praktisk kunskap. Du utgår dels från dina egna praktiska yrkeserfarenheter, dels från de kunskaper du fått under programmets gång. Syftet är att öva din kritisk reflektion och fördjupa din yrkeskompetens.

Termin 1

Kunskap och forskning (15 hp)

Termin 2

Skrivande (7,5 hp), Människosyn (7,5 hp)

Termin 3

Arbetsliv (7,5 hp), Magisteruppsats (7,5 hp)

Termin 4

Magisteruppsats fortsättning (15 hp)

Arbetssätt

Programmet studeras på halvfart med obligatoriska träffar på högskolan varannan vecka. Mellan dessa träffar sker studierna på distans. Tanken är att du arbetar samtidigt som du läser programmet, då undersökningen av din egen profession är en vital del av flera kurser. Ungefär 30 studenter läser programmet.

Undervisningen består av både seminarier och föreläsningar. Seminarierna är inriktade på texttolkning och diskussion och aktivt deltagande är obligatoriskt. Du examineras genom hemtentamen, samt din magisteruppsats.