Din framtid!

Stärkt yrkeskompetens och vidgad teoretisk förståelse

Med hjälp av humanistiska perspektiv har du en utvecklat en djupare förståelse för ditt yrke. Du har fördjupat dig i olika teorier och metoder, samt övat din förmåga att kritiskt bedöma och redogöra för din yrkesutövning. Genom vidgade teoretiska insikter och perspektiv, har du stärkt din yrkeskompetens.

Magisterprogrammet i praktisk kunskap är identisk med de fyra första terminerna av masterutbildningen, efter programmet har du därför möjlighet att fortsätta med masterprogrammet i praktisk kunskap. Du har även behörighet för doktorandstudier.