Student

Den praktiska kunskapens teori

Den praktiska kunskapens teori är ett mångvetenskapligt ämne vid Södertörns högskola. Vi skapar möten mellan olika kunskapsformer: praktik och teori, konst och vetenskap. Vi utforskar, medvetandegör och vidareutvecklar praktisk kunskap med betoning på arbetslivets olika kunskapsformer.

Ämnet bedrivs vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola. Centret har i uppdrag att medvetandegöra, utforska, undervisa om och kritiskt granska olika former av praktisk kunskap, särskilt i yrkeslivet.

Vid Centrum för praktisk kunskap ges ett antal kurser på avancerad nivå med olika inriktningar: Magister/masterprogram i praktisk kunskap, Magisterprogram i praktisk kunskap med inriktning mot utvecklingsarbete i förskola, Det existentiella samtalet. Mer utförlig information om våra utbildningar finns längre ner på sidan.

Inom forskningsområdet samverkar vi med flera organisationer och arbetsplatser både nationellt och internationellt. Vi har även nära samarbete med andra universitet som forskar inom praktisk kunskap, till exempel KTH, Stockholms konstnärliga högskola och Nord University och VID vitenskapelige høgskola. För mer utförlig information om vår samverkan, se Centrum för praktisk kunskap.

Den praktiska kunskapens teori ingår tillsammans med filosofi, medie- och kommunikationsvetenskap, genusvetenskap samt estetik i forskningsområdet vilket erbjuder forskarutbildning.

Den praktiska kunskapens teori ingår i två forskningsområden: Kritisk kulturteori(tillsammans med estetik, filosofi, genusvetenskap, konstvetenskap, litteraturvetenskap och medie- och kommunikationsvetenskap) och Utbildningsvetenskapliga studier Länk till annan webbplats. (tillsammans svenska, pedagogik, medie- och kommunikationsvetenskap, litteraturvetenskap, historia och idéhistoria), vilka båda erbjuder forskarutbildning.

Kontakt

Praktiska kunskapens teori

Institutionen för kultur och lärande

cpk@sh.se

Möt en medarbetare

Jonna Bornemark är professor i filosofi och jobbar på Centrum för praktisk kunskap.