Varför programmet?

Fördjupa dina historiska kunskaper i en mångvetenskaplig miljö

Masterprogrammet i historia vidareutvecklar dina kunskaper från grundnivå och du får utveckla färdigheter i forskning genom fördjupad teoretisk och metodisk kunskap. Genom en självständig masteruppsats får du möjlighet att fördjupa dig inom ett relevant självvalt ämne.

Som masterstudent i historia möter du studenter från och får kunskap i ett bredare kulturvetenskapligt område. Masterprogrammet i historia ges i samarbete med arkeologi, etnologi, idéhistoria och religionsvetenskap. Samma sak gäller även forskarutbildningen i Historiska studier som innefattar alla dessa ämnen. Resultatet blir att du läser kurser och deltar på seminarier som innefattar en mångvetenskaplig miljö, vilket bidrar till vidgade perspektiv och jämförandet av olika ämnestraditioner.

Masterprogrammet i historia förbereder dig för forskarutbildningen samtidigt som du utvecklar gedigna färdigheter för arbete inom kulturarvssektorn eller inom politik och offentlig förvaltning

Utbildningen innefattar historieämnets metoder, historievetenskaplig teori, vetenskapsteori, mångvetenskapliga perspektiv och möjlighet till en mångvetenskaplig breddning. Lärarna är aktiva forskare inom sina ämnen och kursinnehållet har en stark koppling till aktuell forskning. Genom en valbar utlandsvistelse har du möjlighet att specialisera dig på en region inför uppsatsskrivningen.