180 hp

Höst

100%

Campus

Arkivarie- och kulturarvsprogrammet med inriktning historia

Historia är ett allmänbildande ämne som du har användning av i flera olika yrken. Ämnet ger dig kunskap att förstå den värld vi lever i idag, och verktyg för att analysera den. Genom att undersöka och förklara de processer, händelser och beslut som skett genom historien kan vi förstå dagens samhälle och de stora samhällsfrågorna. Till exempel kan ett historiskt perspektiv på genus, klass och etnicitet visa på vilka förändringar som har skett och lett oss dit vi är idag. Genom studier i historia får du kompetensen och redskapen för att kunna göra dessa samhällsanalyser.

Historieämnet på Södertörns högskola fokuserar på att beskriva, förstå och förklara olika typer av historiska händelser och processer utifrån ett faktabaserat och reflekterande förhållningssätt. Många av kurserna har ett genus- och interkulturellt perspektiv vilket går att koppla till bland annat de globala målen för Jämställdhet (5) och Fredliga och inkluderande samhällen (16).

Efter studier inom historia har du förmågan att se komplexa händelseförlopp ur ett helhetsperspektiv och att analysera dessa långsiktigt.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Hållbara städer och samhällen Hållbara städer och samhällen
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen