Vad ingår?

Omfattande ekonomisk kunskap och stor frihet att individualisera din utbildning

Under programmets första år läser du Nationalekonomi A och Företagsekonomi A, oavsett vilken inriktning du väljer. Du börjar läsa A-kursen i din valda inriktning, och läser under termin två A-kursen i det andra ämnet.

Under programmets andra år läser du under första terminen två programspecifika kurser som behandlar dels handelsrätt, dels statistik för ekonomer. Den andra terminen består av B-kursen i ditt valda huvudområde.

Programmets sista år inleds med en valbar termin. Du kan välja att läsa ett annat ämne eller vidga dina vyer och kunskaper om andra kulturer genom att studera utomlands. Siktar du på en framtid inom redovisning och revision rekommenderas du att läsa bland annat affärsjuridik under den valfria terminen. Du kan däremot välja vilket ämne du vill, som exempelvis juridik, psykologi eller retorik. Under programmets sista termin läser du C-kursen i ditt valda huvudområde och skriver en C-uppsats.

Termin 1

Nationalekonomi A / Företagsekonomi A

Termin 2

Företagsekonomi A / Nationalekonomi A

Termin 3

Handelsrätt, statistik för ekonomer

Termin 4

B-kurs i ditt valda huvudområde

Termin 5

Valbar termin/utbytesstudier

Termin 6

C-kurs i ditt valda huvudområde

Arbetssätt

Utbildningen ges på heltid. Du kommer ha mellan nio och 15 timmar lärarledd tid i veckan, resterande tid förväntas du studera på egen hand. Undervisningen består främst av föreläsningar och seminarier men kan variera mellan olika kurser. Inom vissa kurser förekommer gästföreläsningar och studiebesök.

Under C-uppsatsen får du utöver handledningstillfällen extra skrivstöd i form av en skrivarstuga. Du examineras främst genom sals- och hemtentamen, men även genom inlämningsuppgifter och redovisningar i samband med seminarierna.

Programmet är det största på Södertörns högskola och antalet studenter varierar mellan terminerna. Läser du programmet med inriktning mot nationalekonomi kommer du att ha runt 20 kurskamrater. Inför seminarier delas ni in i mindre grupper, detta gäller oavsett inriktning.