Vad ingår?

Teorier om ekonomi i samhället och i organisationer

Ekonomi är ett omfattande och brett ämne inom akademin, vilket återspeglas i de många olika teorier och modeller som tas upp inom utbildningen. Här möter du teorier om hur marknader fungerar, de grundläggande förutsättningarna för att bedriva företag, företagens roll i samhället, tillgång och efterfrågan av varor och tjänster, och det monetära systemets roll. Men kurserna innehåller även teorier om ledarskap, marknadsföring, redovisning och finansiella analyser av företag och organisationer.

Senare i programmet kan du själv fördjupa dig i delämnen i ett urval av inriktningar. Det ger dig möjlighet att profilera din utbildning. Den möjligheten finns också under termin fem i programmet som är en valbar termin där du kan komplettera de ekonomiska kurserna med ett ämne som intresserar dig, som till exempel psykologi, retorik eller språk. Du kan även välja att läsa kurser utomlands under den terminen, och enklast är det i så fall att göra detta hos universitet som högskolan har avtal med. Under termin sex läser du en vald inriktning och kommer också att skriva en C-uppsats inom det område som du har valt.

Termin 1

Nationalekonomi A / Företagsekonomi A

Termin 2

Företagsekonomi A / Nationalekonomi A

Termin 3

Handelsrätt, statistik för ekonomer

Termin 4

B-kurs i ditt valda huvudområde

Termin 5

Valbar termin/utbytesstudier

Termin 6

C-kurs i ditt valda huvudområde

Undervisning

Programmet är en heltidsutbildning där föreläsningar och seminarier ingår. Vid vissa kurser sker även gästföreläsningar och studiebesök. Utöver detta förväntas du som student bedriva självstudier där både inläsning av material och gruppuppgifter ingår. Gruppuppgifterna redovisas ofta inför övriga kursdeltagare. Under senare delen av programmet förväntas du kunna ta och uppskatta mer ansvar, vilket särskilt sker under C-uppsatsen. Med stöd av handledare får du välja frågeställning och område för att göra en akademisk undersökning.

Förutom undervisningen har du möjlighet att ta del av studentlivet och engagera dig i kåren eller andra studentföreningar. Det brukar vara givande både för att utveckla talanger och för att göra din tid vid högskolan till en spännande och rolig tillvaro.