Varför programmet?

Studera estetiska teorier med stark samhällsanknytning

Estetikprogrammet riktar sig till dig som är intresserad av att fördjupa dig i frågor som handlar om hur vi kan förstå vår omvärld genom våra sinnen, till exempel hur sinnliga uttryck kan ge både njutning och kunskap.

Programmet ägnas åt estetiska teorier, metoder och konstnärliga uttrycksformer, men erbjuder ingen praktisk konstnärlig utbildning. Fokus ligger på att undersöka estetiken som en övergripande lära om konsterna; vi diskuterar även dess relation till samtiden.

Under programmets gång diskuteras aktuella samhällsfrågor genom estetiska teorier. Det kan röra sig om hur vi formas som subjekt, hur frågor om genus och makt påverkar våra sinnen samt konstens, miljöns och omvärldens relation till varandra. Du lär dig att diskutera och reflektera över hur estetiska fenomen hänger samman med politik och samhälle, både historiskt och i nutiden.

Redan från första året förenas teori och praktik genom återkommande studiebesök, inbjudna gäster och aktivt arbete med skrivande. Programmet är tydligt kopplat till FN:s globala mål om inkludering och jämlikhet i utbildning och samhället, vilket bland annat återspeglas i ett aktivt arbete med akademiskt skrivande, kritiska diskussioner och kurslitteraturen.

Estetiken på Södertörns högskola hör till forskningsområdet Kritisk kulturteori. Programmet samarbetar regelbundet med institutioner utanför den akademiska världen, samt med ämnen som filosofi, konstvetenskap och litteraturvetenskap, vilket ger dig en både bred och nyanserad utbildning.

Jag skulle absolut rekommendera Estetikprogrammet på Södertörns högskola om du är intresserad av kultur, historia, politik och sambanden mellan dem. Utbildningen är bred och du kan själv styra i hög grad vad du vill specialisera dig på!

Erik Gregemar,

Erik Gregemar,

Alumn – Estetikprogrammet