Varför programmet?

Har du ett stort samhällsengagemang och vill arbeta med journalistik och digitala medier?

Journalister arbetar med att bevaka, granska och analysera aktuella samhällsfrågor. Utbildningen förbereder dig för journalistiskt arbete genom praktiska och teoretiska moment. Du får kunskap om mediepåverkan och mediernas roll i samhället såväl som kunskap om tekniska verktyg och erfarenhet av olika digitala medier och format.

Utbildningen fokuserar på att granska och beskriva samhället i stort och göra medborgarnas röster hörda. Journalistiskt arbete är på så sätt nära kopplat till viktiga frågor som demokrati, maktförhållanden och globala utvecklingsmål. Programmet riktar sig till dig som har ett intresse för den typen av frågor, och en önskan att arbeta med dem i framtiden.

Programmet Journalistik och digitala medier på Södertörns högskola följer branschens utveckling mot ökad digital produktion och publicering. Du får en gedigen grund i både journalistik och medieteknik. En stor del av utbildningen ägnas åt rörlig bild i olika format, till exempel nyhetsinslag och livesändningar. Tillsammans med inslag från aktuell och pågående forskning får du en modern och nytänkande utbildning som förbereder dig för journalistiskt arbete i digitala medier.

Journalistiken på Södertörns högskola har en nära anknytning till branschen både genom möjligheter till praktik och olika projektarbeten. Utbildningen samverkar med medieföretag som Sveriges Televison, TV4, Sveriges Radio, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och TT. Dessutom bjuder vi ofta in yrkesverksamma journalister och utvecklare att föreläsa på högskolan.

Journalistik och digitala medier är en mångfasetterad utbildning som ger goda kunskaper inför det kommande arbetslivet. Kurserna har bra föreläsare med gedigen erfarenhet i olika delar av det journalistiska hantverket. Det är en modern utbildning som i mångt och mycket lyckas hänga med i journalistikens snabba utveckling.

Aris Velizelos, datajournalist, SVT Nyheter

Aris Velizelos, datajournalist, SVT Nyheter

Alumn – Journalistik och digitala medier