90 hp

Höst

100%

Distans

Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan – företagsekonomi

För dig som vill bli lärare med företagsekonomi som undervisningsämne, krävs det att du har läst 120 högskolepoäng. Varav 90 högskolepoäng inom ämnet företagsekonomi och 30 högskolepoäng inom ämnet nationalekonomi. Kurserna i företagsekonomi ska inkludera studier i marknadsföring, redovisning, ekonomistyrning och organisation. Det innefattar även att du ska ha fullgjort ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng.

Vill du veta mer om de ämneskrav som behövs för utbildningen? Ta del av ämneskraven under "Varför programmet?".