Låna böcker

Information om hur du lånar en bok på biblioteket.

Tryckta böcker

Tryckta böcker lånar du på biblioteket i våra utlåningsautomater, eller kom till infodisken så hjälper vi dig. Du behöver SH-kort alternativt lånekort. Observera att enbart studenter och personal på Södertörns högskola (SH), Röda Korsets Högskola (RKH) och Stockholms Musikpedagogiska institut (SMI) får låna vår kurslitteratur. Läs mer om att låna på sidan Låna. 

I filmen kan du se hur du gör för att låna.

Databaser och e-böcker

E-böcker och andra e-resurser kommer du åt genom ditt SH-konto om du är student eller personal på SH och via ditt RKH-konto om du är student eller personal på RKH. Övriga användare inklusive studenter på alla andra högskolor är välkomna att läsa våra e-resurser på plats i biblioteket. Läs mer om bibliotekets databaser i databaslistan och om hur du loggar in på sidan Hjälp att logga in i databaser.