Låna böcker

Information om hur du lånar en bok på biblioteket.

Ändrade öppettider och rutiner med anledning av pandemin

Stängt för allmänheten. Öppet för studenter och personal på SH, RKH och SMI, med passerkort. Kortare öppettider och begränsad service i infodisken. Se Kontakt och öppettider för detaljerad information. Läs mer om bibliotekets anpassningar under coronapandemin.

Tryckta böcker

Tryckta böcker lånar du på biblioteket i våra utlåningsautomater, eller kom till infodisken så hjälper vi dig. Du behöver SH-kort alternativt lånekort samt pinkod. Observera att enbart studenter och personal på Södertörns högskola (SH), Röda Korsets Högskola (RKH), Stockholms Musikpedagogiska institut (SMI), Karolinska Institutet och KTH får låna vår kurslitteratur. Läs mer om att låna på sidan Låna. 

Databaser och e-böcker

E-böcker och andra e-resurser kommer du åt genom ditt SH-konto om du är student eller personal på SH och via ditt RKH-konto om du är student eller personal på RKH. Övriga användare inklusive studenter på alla andra högskolor är välkomna att läsa våra e-resurser på plats i biblioteket. Läs mer om bibliotekets databaser i databaslistan och om hur du loggar in på sidan Hjälp att logga in i databaser.