Låna böcker

Information om hur du lånar en bok på biblioteket.

Tryckta böcker

Tryckta böcker lånar du på biblioteket i våra utlåningsautomater, eller kom till infodisken så hjälper vi dig. Du behöver SH-kort alternativt lånekort samt pinkod. Alla får låna, men kursböckerna är bara till studenter och personal. Läs mer om att låna på sidan Låna. 

Databaser och e-böcker

E-böcker och andra e-resurser kommer du åt genom ditt SH-konto om du är student eller personal på SH och via ditt RKH-konto om du är student eller personal på RKH. Övriga användare inklusive studenter på andra högskolor är välkomna att läsa våra e-resurser på plats i biblioteket. Läs mer om bibliotekets databaser i databaslistan och om hur du loggar in på sidorna SH: Åtkomst till databaser och andra e-resurser och RKH: Åtkomst till databaser och andra e-resurser.