Låna böcker

Information om hur du lånar en bok på biblioteket.

Ändrade öppettider och rutiner med anledning av pandemin

Stängt för allmänheten. Öppet för studenter och personal på SH, RKH och SMI, med passerkort. Kortare öppettider och begränsad service i infodisken. Se Kontakt och öppettider för detaljerad information. Läs mer om bibliotekets anpassningar under coronapandemin.

Tryckta böcker

Tryckta böcker lånar du på biblioteket i våra utlåningsautomater, eller kom till infodisken så hjälper vi dig. Du behöver SH-kort alternativt lånekort samt pinkod. Observera att enbart studenter och personal på Södertörns högskola (SH), Röda Korsets Högskola (RKH) och Stockholms Musikpedagogiska institut (SMI) får låna just nu, med anledning av pandemin. I vanliga fall får alla låna, med undantag för kursböcker. Läs mer om att låna på sidan Låna. 

Databaser och e-böcker

E-böcker och andra e-resurser kommer du åt genom ditt SH-konto om du är student eller personal på SH och via ditt RKH-konto om du är student eller personal på RKH. Övriga användare inklusive studenter på andra högskolor är i vanliga fall välkomna att läsa våra e-resurser på plats i biblioteket. Just nu är dock dörrarna stängda och enbart studenter och personal på SH, RKH och SMI kan besöka. Läs mer om bibliotekets databaser i databaslistan och om hur du loggar in på sidorna SH: Åtkomst till databaser och andra e-resurser och RKH: Åtkomst till databaser och andra e-resurser.