Låna böcker

Information om hur du lånar en bok på biblioteket.

Tryckta böcker

Tryckta böcker lånar du på biblioteket i våra utlåningsautomater, eller kom till infodisken så hjälper vi dig. Du behöver SH-kort alternativt lånekort samt pinkod. Alla får låna, men kursböckerna är bara till studenter och personal. Läs mer om att låna på sidan Låna. 

Gå till Mina lån (Länk till annan webbplats)

Databaser och e-böcker

E-böcker och andra e-resurser kommer du åt genom ditt SH-konto om du är student eller personal på SH och via ditt RKH-konto om du är student eller personal på RKH. Övriga användare inklusive studenter på andra högskolor är välkomna att läsa våra e-resurser på plats i biblioteket. Läs mer om bibliotekets databaser i databaslistan och om hur du loggar in på sidorna SH: Åtkomst till databaser och andra e-resurser och RKH: Åtkomst till databaser och andra e-resurser.

Till bibliotekets databaslista (Länk till annan webbplats)