Utlandsstudier – Finansiering

Här hittar du information om finansiering av utbytesstudier.

Finansiering

Som utbytesstudent vid ett av Södertörns högskolas partnerlärosäten betalar du inga studieavgifter. I samband med studierna kan du ansöka om studiemedel från CSN. Vid sidan om ordinarie bidrag och lån har du möjlighet att ansöka om merkostnadslån för extra utgifter kopplade till utbytesperioden. På CSN:s webbplats finns mer information om studiemedel vid utbytesstudier. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Att studera utomlands behöver inte medföra större merkostnader men planerar du exempelvis att resa omkring under utbytesperioden kan det vara bra att ha med sig extra pengar.

Stipendier inom Erasmus+

Erasmusstipendiet är ett merkostnadsbidrag från EU-kommissionen till dig som får en utbytes- eller praktikplats genom Erasmus+. Storleken på ditt stipendium baseras på vart du åker och på hur många dagar du fysiskt är på plats i värdlandet. För att vara berättigad stipendiet måste du studera heltid under minst 90 dagar utomlands samt ansöka om tillgodoräknande av dina utbytesstudier vid Södertörns högskola.

Storleken på ditt stipendium baseras på vart du åker och på hur många dagar du fysiskt är på plats i värdlandet. Eventuella dagar du läser på distans är inte stipendiegrundande:

Erasmusstipendium

Värdland

Euro/dag

Euro/månad

Grupp 1, länder med höga levnadsomkostnader:

Danmark, Finland, Irland, Island, Lichtenstein, Luxemburg, Norge, (Storbritannien).

17

510

Grupp 2, länder med medelhöga levnadsomkostnader

Belgien, Cypern, Frankrike, Grekland, Italien, Malta, Nederländerna, Portugal, Spanien, Tyskland, Österrike.

13

400

Grupp 3, länder med låga levnadsomkostnader:

Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Nordmakedonien, Polen, Rumänien, Serbien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Turkiet, Ungern.

13

400


Du kan få stipendium för upp till 12 månader per utbildningsnivå för studier inom Erasmus+.

Utbetalning av Erasmusstipendiet görs klumpvis i två omgångar. Din första utbetalning motsvarar 70 procent och görs i början av utbyte förutsatt att du har lämnat in all dokumentation. Resterande 30 procent betalas ut efter hemkomst när du har avslutat din mobilitet och har lämnat in all studiedokumentation.

Utbytesprogrammet Erasmus+ satsar på miljövänligt resande. Från och med HT22 kan ett engångsbelopp på 50 euro, delas ut till deltagare i Erasmusprogrammet som reser på ett miljövänligt sätt till och/eller från sitt värdland med tåg eller buss. Du kan också få stipendium för upp till två resdagar innan och två resdagar efter din mobilitet (på samma sätt som när du studerar).

Om du som deltar i Erasmusmobiltet har en permanent eller långvarig funktionsnedsättning får du ett tillägg på 250 euro extra per månad utöver den ordinarie stipendiesumman. Läs mer om inkluderingstöd här. Öppnas i nytt fönster.

Övriga stipendier

Södertörns högskola administrerar inga egna stipendier för utbytesstudier men det finns stipendier att söka från andra organisationer. Att söka stipendier är ett självständigt arbete och kräver en del arbete. Stipendier finns listade i stipendiedatabaser som du kan få tillgång till genom biblioteket. Du kan även undersöka om ditt värdlärosäte har stipendier för utbytesstudier.