Utlandsstudier med en funktionsnedsättning

Har du en varaktig funktionsnedsättning och vill studera utomlands? Då kan du få extra stöd under ditt utbyte. Om du gör ditt utbyte inom Erasmusprogrammet kan du också söka om extra ekonomiskt stöd.

Stöd och service till studenter med funktionsnedsättning kan vara organiserat på olika sätt i olika länder. Även definitionen av funktionsnedsättning skiljer sig länder emellan och vilket stöd som finns att få varierar från lärosäte till lärosäte.

Södertörns högskola och värdlärosätet har ett gemensamt ansvar att förbereda så att studenter med en varaktig funktionsnedsättning kan delta i ett utbytesprogram.

Ta kontakt med Funka (via funka@sh.se) i god tid före ditt utbyte. Funka kan hjälpa dig med översättningen av eventuella intyg samt hjälpa dig i kontakterna med ditt värduniversitet inför ditt utbyte.

Extra inkluderingsstöd inom Erasmus

Studenter som deltar i Erasmusutbyte och har en permanent eller långvarig funktionsnedsättning kan ansöka om ett tillägg på 250 euro per månad utöver din ordinarie stipendiesumma. Om det i samband med utlandsvistelsen uppstår merkostnader kopplade till din psykiska eller fysiska funktionsnedsättning som överstiger 250 euro, är det möjligt att ansöka om ytterligare bidrag. För frågor om inkluderingsstöd inom Erasmus+ kan du vända dig till International Office på e-post: exchange@sh.se.