Utlandsstudier med en funktionsnedsättning

Vill du studera utomlands och har en funktionsnedsättning? Du kan också få stöd under dina utlandsstudier.

För att se till att du får det stöd du behöver är det viktigt med ett samarbete mellan ansvarig internationell handläggare och handläggaren för studenter med funktionsnedsättning. Kontakta gärna dem om du har några frågor kring utlandsstudier.

Både Södertörns högskola och det värduniversitet du ska studera på har ett ansvar att förbereda så att du ska kunna delta i ett utbytesprogram. Vi ansvarar för de extra kostnaderna som kan uppstå för kompensatoriskt pedagogiskt stöd. Värduniversitetet har ett ansvar för att skapa goda förutsättningar för att ta emot dig som student med funktionsnedsättning. De har också ett ansvar att anpassa studievillkoren genom att anordna pedagogiskt stöd för att underlätta för dig med en funktionsnedsättning.

Stöd och service till studenter med funktionsnedsättning kan vara organiserat på olika sätt i olika länder. Även definitionen av funktionsnedsättning, d.v.s. vilka funktionsbegränsningar som omfattas av definitionen, kan se olika ut länder emellan.

När det gäller stöd och service som ligger utanför studiesituationen – såsom boende, assistans med mera – har värduniversitetet ett ansvar för att förmedla de kontakter som är relevanta i respektive land.