Vanliga frågor och svar om utbytesstudier

Här har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna om utbytesstudier. Om du inte hittar svaret på din fråga är du välkommen att kontakta oss på exchange@sh.se.

Ansökan

Ansökan för nästkommande läsår öppnar första veckan i januari, med sista ansökningsdag i början av februari. Ansökan om restplatser för nästkommande vår öppnar i juni om det finns platser kvar.

Vilka platser som finns tillgängliga varierar från läsår till läsår. Platslistan publiceras i samband med att utlysningen öppnar.

Nej, du kan endast göra utbyte vid högskolans partnerlärosäten. Om du vill studera vid ett universitet som inte har avtal med högskolan måste du söka på egen hand, som så kallad free mover-student. Mer information om att studera som free mover-student hittar du här Länk till annan webbplats.. Kom ihåg: Om du åker som free-mover erbjuder Södertörns högskola ingen hjälp i processen.

Antalet platser varierar från termin till termin. Generellt har vi 2–3 platser per lärosäte i den ordinarie utlysningen. I restplatsutlysningen finns det oftast endast enstaka platser att söka vid varje lärosäte.

Uppfyller du ansökningskraven och har listat 5 lärosäten i din ansökan har du goda chanser att få en utbytesplats. Det är högre konkurrens om vissa utbytesplatser, därför är det bra att sprida sina val bland olika lärosäten och länder för att öka sina chanser.

Vi tillhandahåller ingen statistik över urvalspoäng eftersom siffrorna varierar mycket från år till år. Vi rekommenderar att du söker till lärosätena du helst vill till och som erbjuder de bästa kurserna för just dig och ditt program.

Du hittar information om värdlärosätets språkkrav på respektive värdlärosätes webbplats. Du behöver inte uppfylla språkkraven när du ansöker om utbyte genom Södertörns högskola, däremot måste du se till att du uppfyller och kan styrka dina språkkunskaper efter att du har fått en plats.

Det går inte att söka utbytesstudier tillsammans. Däremot kan ni ansöka till samma lärosäten, men det finns ingen garanti att ni tilldelas platser vid samma utbytesuniversitet efter urvalet.

Nej, utbyten måste göra fysiskt på plats vid värdlärosätet.

Nej, det går inte att byta plats efter att urvalet är gjort och du har fördelats en utbytesplats. Ditt förstahandsval bör därför placeras som nummer 1 i ansökan, ditt andrahandsval som 2, och så vidare. Vi rekommenderar att du listar 5 lärosäten i ansökan för att maximera dina chanser att få en plats.

Om du tackar nej till din utbytesplats kommer du att hamna i urvalsgrupp 2 om du vill ansöka utbyte igen.

I enstaka fall kan det finnas möjlighet till förlängning, men du bör redan i ansökan uppge att du vill vara i väg 2 terminer om det är något du önskar. Skulle du av något skäl vilja avbryta utbytet när du är på plats är detta möjligt, men kom ihåg att det kan innebära att du förlänger din studietid samt kan bli återbetalningsskyldig till CSN.

Ja, du kan ansöka om utbyte flera gånger. Studenter som inte varit i väg på utbyte prioriteras dock alltid i urvalet. Inom Erasmus+ kan du åka på utbyte 1 gång per utbildningsnivå. Om du har varit på utbyte under din grundutbildning kan du söka på nytt i samband med att du läser din master.

För att få information om möjligheten att åka på utbyte inom ditt program ska du vända dig till din programsamordnare.

Behörighetskrav

Utbytesstudier är en möjlighet för alla studenter vid högskolan. Du har möjlighet att läsa 1–2 terminer utomlands inom såväl din grundutbildning som på masternivå.

För att vara behörig att söka till utbytesstudier måste du:

  1. Vara registrerad som heltidsstudent vid Södertörns högskola.
  2. Ha minst 22,5 högskolepoäng från Södertörns högskola dokumenterade i Ladok vid utlysningens sista ansökningsdag.
  3. Ha klarat minst 60 högskolepoäng vid Södertörns högskola vid avresa.
  4. Kunna tillgodoräkna dig kurserna från utbytet vid hemkomst.

Finansiering

Som utbytesstudent betalar du inga studieavgifter till värdlärosätet. Däremot måste du själv finansiera exempelvis flygbiljetter, boende och visum. Vid vissa lärosäten, exempelvis i USA, måste du också betala för en obligatorisk försäkring.

Ja, du kan ansöka om studiemedel från CSN för din utbytestermin. Du hittar mer information på CSN:s webbsida Länk till annan webbplats..

Om du får en plats inom Erasmusprogrammet kan du söka Erasmusstipendium. Södertörns högskola handlägger inga stipendium för studier utanför Erasmusprogrammet, däremot finns det stipendier som du kan ansöka om på egen hand. För att hitta stipendium rekommenderar vi att du exempelvis använder bibliotekets stipendiedatabas eller gör egna efterforskningar på nätet.

Stipendiet är på cirka 400–500 euro på månad. Beloppet beräknas på hur många dagar du är i väg samt vilket land ditt utbytesuniversitet ligger i.

När du fått en utbytesplats inom Erasmusprogrammet kommer du att få information från din handläggare vid Internationella enheten om hur du ansöker om stipendiet.

Om du har en varaktig funktionsnedsättning och behöver extra stöd under kan du vara berättigad extra finansiellt stöd om du gör Erasmusutbyte. För mer information, kontakta: exchange@sh.se.

70 procent av beloppet betalas ut innan utresa, 30 procent när du kommer hem från utbytet.

Kurser

Information om kurser hittar du på universitetens egna webbplatser. Om du inte hittar kurser för det kommande året när du ska göra utbyte, utgå listan för innevarande eller föregående år. Om du har frågor om kursernas innehåll måste du kontakta ditt utbyteslärosäte.

Du måste läsa kurser som motsvarar heltidsstudier (30 hp/termin).

Inom Europa används ECTS. 1 ECTS motsvarar 1 hp. Utanför Europa är det olika poäng beroende på land och universitet. För frågor om poäng vid lärosäten utanför Europa, kontakta exchange@sh.se.

1st cycle (bachelor, undergraduate) motsvarar kandidat- eller grundnivå. 2nd cycle (master, graduate) motsvarar master eller avancerad nivå.

På värdlärosätet hittar du information om undervisningsspråk samt språkkrav. Ibland är utbudet av kurser som ges på engelska begränsat vid ett visst lärosäte, därför är det viktigt att du undersöker att det finns tillräckligt många kurser för dig att läsa under utbytet.

Ja, som Erasmusstudent måste du läsa kurser inom det ämne som utbytesavtalet är kopplat till. Om du gör utbyte inom ett bilateralt avtal (utanför Europa) kan du läsa kurser inom olika ämnen.

Vi kan vägleda dig i processen att hitta kurser, men kommer inte att hitta kurserna åt dig. Det är ditt ansvar att hitta relevanta kurser vid de universitet du vill studera vid.

Det är värdlärosätet som bestämmer examinationskraven för kurserna under utbytet. Om du inte skulle klara en ordinarie tentamen bör du undersöka möjligheterna till omtenta. Du kan endast ansöka om tillgodoräknande av godkända utbyteskurser. Om du behöver de saknade poängen inom din examen ska du vända dig till din heminstitution vid Södertörns högskola för att undersöka möjligheten att läsa extra kurser vid hemkomst. Kom ihåg att även kontakta CSN för att undersöka om ditt studiemedel påverkas om du inte skulle klara en kurs.

Tillgodoräknande

Målet är att alla kurser från utbytet ska gå att tillgodoräknas vid hemkomst. Om du inte kan tillgodoräkna dig kurserna inom ditt program finns det möjlighet att tillgodoräkna sig kurserna som fristående kurser. Om du ska göra utbytet inom ramarna för ditt program ska du stämma av med din programsamordnare för att veta att kurserna kan tillgodoräknas. Om du vill tillgodoräkna dig kurserna som fristående kurser ska du kontakta Examen: examen@sh.se.

Här kan du läsa om hur du ansöker om ett tillgodoräknade av utbytesstudier Länk till annan webbplats.. Ansökan görs efter att du avslutat utbytet och fått ditt resultatintyg.

Urval

Nej, vi tittar endast på antalet högskolepoäng som är avklarade vid Södertörns högskola. Om det i din utbildningsplan ingår kurser vid annat lärosäte än Södertörns högskola (till exempel Sport Management-programmet), måste du ladda upp ett nationellt resultatintyg från Ladok med din ansökan för att alla poängen ska registreras inför urvalet. Om du vill göra ditt utbyte på masternivå och har läst din kandidatutbildning vid ett annat lärosäte tilldelas du automatiskt 90 poäng i urvalet. Kom ihåg att bifoga en kopia på ditt examensbevis med ansökan.

Urvalet beräknas enligt följande:

·         Antalet högskolepoäng som du har från Södertörns högskola.

·         Antalet VG-poäng som du har från Södertörns högskola dividerat med 2.

·         Antalet extrapoäng från uppdrag inom kåren, dess föreningar eller motsvarande.

Om flera studenter har samma urvalspoäng görs en samlad bedömning av ansökan där störst vikt läggs vid motivationsbrev.

Studenter som söker utbytesstudier genom Södertörns högskola för första gången prioriteras i urvalet. Studenter som tidigare fått en plats genom Södertörns högskolas utbytesprogram eller avtal kommer att placeras i urvalsgrupp 2 oavsett urvalspoäng.