Forskarutbildning

Här kan du ta del av information om de kurser som ges inom forskarutbildningen. Då undervisningsspråket är engelska, är också kursplanerna på engelska.

PESO organiserar följande forskarkurser:

  • Research Design
  • Institutions and Organisations
  • Advanced Quantitative Research Methods in Social Sciences
  • Advanced Qualitative Methods in the Social Sciences

Doktorander från andra lärosäten är välkomna att delta i våra forskarkurser.

För mer information, kontakta: forskarutbildning.isv@sh.se

Forskarutbildningen vid Södertörns högskola styrs dels av högskolelag och högskoleförordning, dels av interna styrdokument. För mer information om till exempel föreskrifter, se Styrdokument för forskarutbildning.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Allmän studieplan företagsekonomi.pdf Pdf, 171.8 kB. 171.8 kB 2023-12-15 17.01
Allmän studieplan journalistik.pdf Pdf, 197.8 kB. 197.8 kB 2023-12-15 17.01
Allmän studieplan socialt arbete.pdf Pdf, 172.1 kB. 172.1 kB 2023-12-15 17.01
Allmän studieplan sociologi.pdf Pdf, 170.5 kB. 170.5 kB 2023-12-15 17.01
Allmän studieplan statsvetenskap.pdf Pdf, 166.7 kB. 166.7 kB 2023-12-15 17.01

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
ASP företagsekonomi.pdf Pdf, 105.4 kB. 105.4 kB 2023-12-15 17.07
ASP journalistik.pdf Pdf, 182.4 kB. 182.4 kB 2023-12-15 17.07
ASP socialt arbete 3860-2.1.1-2021.pdf Pdf, 176.4 kB. 176.4 kB 2023-12-15 17.07
ASP socialt arbete 4407-1.1.2-2018.pdf Pdf, 78.5 kB. 78.5 kB 2023-12-15 17.07
ASP sociologi.pdf Pdf, 95.3 kB. 95.3 kB 2023-12-15 17.07
ASP statsvetenskap.pdf Pdf, 77 kB. 77 kB 2023-12-15 17.07

Höstterminen 2024

Forskningsdesign, 7,5 högskolepoäng

Doktorandkursen anordnas av PESO (Politik, ekonomi och samhällets organisering). Kursen ges på engelska 23 september - 30 oktober.

Doktoranderna tränas i kritisk reflektion och utveckling av forskningsproblem, forskningsdesign och forskningsetik inom samhällsvetenskaperna.

Sista anmälningsdag är den 1 september. Du som är intresserad av att gå kursen anmäler dig via mejl till lina.lorentz@sh.se. När du anmäler dig, ange ditt ämne, din institution och vilket lärosäte du är doktorand vid. Antalet platser är begränsat.

För mer information om kursens upplägg, schema och litteraturlista, se Kursmanual Research Design Pdf, 210.5 kB, öppnas i nytt fönster. och Litteratur Research Design Pdf, 197.6 kB, öppnas i nytt fönster..

Organisationer och institutioner, 7,5 högskolepoäng

Doktorandkursen ges i november och december 2024 på Södertörns högskola. Syftet med kursen är att ge en översikt över viktiga teoretiska traditioner inom organisationsteori och institutionell teori.

Sista anmälningsdag är den 1 september. Du som är intresserad av att gå kursen anmäler dig via mejl till forskarutbildning.isv@sh.se. När du anmäler dig, ange ditt ämne, din institution och vilket lärosäte du är doktorand vid. Antalet platser är begränsat.

För mer information om kursens struktur, schema och litteraturlista, se kursmanualen Pdf, 151.2 kB, öppnas i nytt fönster.. Mer information finns också i kursplanen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sociologisk kriminologi: Brott, våld och avvikelse, 7,5 högskolepoäng

Kursen anordnas av sociologiämnet vid Södertörns högskola, men vi välkomnar doktorander från andra samhällsvetenskapliga ämnen och lärosäten. Kursen ges på engelska, 4 december 2024 - 17 januari 2025.

Sista anmälningsdag är den 1 oktober. Du som är intresserad av att gå kursen anmäler dig via mejl till lina.lorentz@sh.se. När du anmäler dig, ange ditt ämne, din institution och vilket lärosäte du är doktorand vid. Antalet platser är begränsat.

För mer information om kursens upplägg, schema och litteraturlista, se Course Description Sociological criminology: Crime, violence, and deviance Pdf, 133.4 kB, öppnas i nytt fönster..

För information om aktuella forskarkurser vänligen se också högskolans gemensamma databas för kursplaner (svenska).

Organizations and Institutions

430003D

Kursplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Research Design

17F1003

Kursplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Advanced Qualitative Methods in the Social Sciences

43F1007

Kursplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Advanced Quantitative Research Methods in Social Sciences

17F1002

Kursplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.