Forskarutbildning

Här kan du ta del av information om de kurser som ges inom forskarutbildningen. Då undervisningsspråket är engelska, är också kursplanerna på engelska.

PESO organiserar följande forskarkurser:

  • Reserach Design
  • Institutions and Organisations
  • Qualitative research methods in the social sciences
  • Advanced Qualitative Methods in the Social Sciences

Doktorander från andra lärosäten är välkomna att delta i våra forskarkurser.

För mer information, kontakta: forskarutbildning.isv@sh.se

Forskarutbildningen vid Södertörns högskola styrs dels av högskolelag och högskoleförordning, dels av interna styrdokument. För mer information om till exempel föreskrifter, se Styrdokument för forskarutbildning.

Höstterminen 2021

Introduktion till forskning i socialt arbete (7,5 högskolepoäng) ges av Södertörns högskola, Linneuniversitetet och Örebro universitet inom ramen för Nationella forskarskolan i socialt arbete (RSSW). Kursen består av tre delar och utgörs i sin helhet av fem kurstillfällen fördelade på de tre lärosätena. Vissa delar av kursen kommer att gå digitalt och andra på campus. Kursen är en introduktionskurs för doktorander i socialt arbete och forskningsämnet socialt arbete kommer att utforskas i relation till vetenskapsteoretiska och
vetenskapssociologiska aspekter. För mer information se:
https://www.socarb.su.se/forskning/nationella-forskarskolan-i-socialt-arbete-rssw/kurser-seminarier-och-workshops/introduktion-till-forskning-i-socialt-arbete-1.549514 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan görs till forskarutbildning.isv@sh.se senast den 11 juni 2021.

För information om aktuella forskarkurser vänligen se också högskolans gemensamma databas för kursplaner (svenska).

Organizations and Institutions

17F1001

Kursplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Research Design

17F1003

Kursplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Advanced Qualitative Methods in the Social Sciences

43F1007

Kursplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Advanced Quantitative Research Methods in Social Sciences

17F1002

Kursplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.