Forskarutbildning

Här kan du ta del av information om de kurser som ges inom forskarutbildningen. Då undervisningsspråket är engelska, är också kursplanerna på engelska.

PESO organiserar följande forskarkurser:

  • Research Design
  • Institutions and Organisations
  • Advanced Quantitative Research Methods in Social Sciences
  • Advanced Qualitative Methods in the Social Sciences

Doktorander från andra lärosäten är välkomna att delta i våra forskarkurser.

För mer information, kontakta: forskarutbildning.isv@sh.se

Forskarutbildningen vid Södertörns högskola styrs dels av högskolelag och högskoleförordning, dels av interna styrdokument. För mer information om till exempel föreskrifter, se Styrdokument för forskarutbildning.

Höstterminen 2022

Forskningsdesign, 7,5 högskolepoäng.

Doktorandkursen ges mellan den 29 september och 29 oktober på Södertörns högskola. Kursdeltagare utbildas i kritisk reflektion och utveckling av forskningsproblem, forskningsdesign och forskningsetik inom samhällsvetenskap.

För mer information, se kursmanualen Pdf, 198.5 kB..

Anmälan görs till forskarutbildning.isv@sh.se (först till kvarn).

Organisationer och institutioner, 7.5 högskolepoäng.

Doktorandkursen ges i november och december 2022 på Södertörns
högskola. Syftet med kursen är att ge en översikt över viktiga teoretiska traditioner inom organisationsteori och institutionell teori.

För mer information, se kursmanualen Pdf, 149.7 kB..

Anmälan görs till forskarutbildning.isv@sh.se (först till kvarn).

För information om aktuella forskarkurser vänligen se också högskolans gemensamma databas för kursplaner (svenska).

Organizations and Institutions

430003D

Kursplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Research Design

17F1003

Kursplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Advanced Qualitative Methods in the Social Sciences

43F1007

Kursplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Advanced Quantitative Research Methods in Social Sciences

17F1002

Kursplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.