Forskarutbildning

Här kan du ta del av information om de kurser som ges inom forskarutbildningen. Då undervisningsspråket är engelska, är också kursplanerna på engelska.

PESO organiserar följande forskarkurser:

  • Research Design
  • Institutions and Organisations
  • Advanced Quantitative Research Methods in Social Sciences
  • Advanced Qualitative Methods in the Social Sciences

Doktorander från andra lärosäten är välkomna att delta i våra forskarkurser.

För mer information, kontakta: forskarutbildning.isv@sh.se

Forskarutbildningen vid Södertörns högskola styrs dels av högskolelag och högskoleförordning, dels av interna styrdokument. För mer information om till exempel föreskrifter, se Styrdokument för forskarutbildning.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Allmän studieplan företagsekonomi.pdf Pdf, 171.8 kB. 171.8 kB 2023-12-15 17.01
Allmän studieplan journalistik.pdf Pdf, 197.8 kB. 197.8 kB 2023-12-15 17.01
Allmän studieplan socialt arbete.pdf Pdf, 172.1 kB. 172.1 kB 2023-12-15 17.01
Allmän studieplan sociologi.pdf Pdf, 170.5 kB. 170.5 kB 2023-12-15 17.01
Allmän studieplan statsvetenskap.pdf Pdf, 166.7 kB. 166.7 kB 2023-12-15 17.01

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
ASP företagsekonomi.pdf Pdf, 105.4 kB. 105.4 kB 2023-12-15 17.07
ASP journalistik.pdf Pdf, 182.4 kB. 182.4 kB 2023-12-15 17.07
ASP socialt arbete 3860-2.1.1-2021.pdf Pdf, 176.4 kB. 176.4 kB 2023-12-15 17.07
ASP socialt arbete 4407-1.1.2-2018.pdf Pdf, 78.5 kB. 78.5 kB 2023-12-15 17.07
ASP sociologi.pdf Pdf, 95.3 kB. 95.3 kB 2023-12-15 17.07
ASP statsvetenskap.pdf Pdf, 77 kB. 77 kB 2023-12-15 17.07

Höstterminen 2023

Modern sociologisk teori, 7,5 högskolepoäng

Kursen organiseras av sociologiämnet vid Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola men är också öppen för doktorander från andra samhällsvetenskapliga ämnen och lärosäten.

Kursen ges på halvfart mellan 2023-09-28 och 2023-11-30. Undervisningen äger rum följande dagar:

29 september
Course introduction

10 oktober
Theme: Power, Politics and Populism

24 oktober
Theme: Discipline, punishment and digitalization

8 november
Theme: Conflictual identities in Critical theory and postmodernist thinking

10 november
Paper discussions

21 november
Theme: Social Capital and Stratification

24 november
Paper discussions

27 november
Theme: Microsociology – Emotions, violence and rituals

Sista anmälningsdag är den 1 september. Du som är intresserad av att gå kursen anmäler dig via mejl till lina.lorentz@sh.se. När du anmäler dig, ange ditt ämne, din institution och vilket lärosäte du är doktorand vid.

För mer information om kursens specifika upplägg och litteraturlista, se Course Description Modern Sociological Theory Fall 2023 Pdf, 203.1 kB, öppnas i nytt fönster.. Mer information finns också i kursplanen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sociala rörelser, politiska protester och civilsamhälle, 7,5 högskolepoäng

Kursen organiseras av sociologiämnet vid Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola – men vi ser gärna att doktorander från andra ämnen och lärosäten går denna kurs.

Kursen ger en översikt över centrala teorier och begrepp inom det samtida forskningsfältet sociala rörelser, med fokus på vilken roll sociala rörelser spelar i samhället, hur rörelser uppstår och utvecklas, vilka som deltar i sociala rörelser, hur sociala rörelser organiseras, vilka metoder rörelser använder för att påverka politik och samhälle, hur den politiska kontexten påverkar rörelser, samt vilken roll emotioner och kollektiv identitet spelar inom rörelser.

Kursen riktar sig till doktorander i sociologi, statsvetenskap eller andra ämnen där studier av sociala rörelser och civilsamhälle är relevant.

Kursen ges på halvfart. Föreläsningar och seminarier kommer att hållas koncentrerat under 1–2 dagar varannan vecka på Södertörns högskola med start 5 oktober. Kursen hålls på engelska och är kostnadsfri för doktorander. Närvaro vid seminarier är obligatoriskt.

För mer information om kursens specifika upplägg, schema och litteraturlista, se "Course Description Pdf, 203.6 kB, öppnas i nytt fönster.". Mer information hittar du även i kursplanen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Du som är intresserad av att gå kursen anmäler ditt intresse via mejl till kursansvarig Magnus Wennerhag (magnus.wennerhag@sh.se).

När du anmäler ditt intresse, skriv några rader om ditt avhandlingsprojekt samt några rader om varför du vill läsa kursen. Ange också ditt ämne, din institution och vilket lärosäte du är doktorand vid.

Det ursprungliga sista-datumet för anmälan har redan varit, men det finns fortfarande några platser kvar på kursen.

Har du frågor om kursen, mejla kursansvarig.

För information om aktuella forskarkurser vänligen se också högskolans gemensamma databas för kursplaner (svenska).

Organizations and Institutions

430003D

Kursplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Research Design

17F1003

Kursplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Advanced Qualitative Methods in the Social Sciences

43F1007

Kursplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Advanced Quantitative Research Methods in Social Sciences

17F1002

Kursplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.