Student

Kurser för doktorander

Här hittar du information om de kurser som högskolan erbjuder doktorander samt kursplaner. Ett flertal kurser på forskarnivå ges på Södertörns högskola. I mån av plats välkomnar vi doktorander från andra ämnen och lärosäten att delta i dessa. Flertalet av kurserna ges på engelska.

Inom följande forskarutbildningsområden erbjuder Södertörns högskola kurser på forskarnivå. Utöver områdenas kurser ges också kurser vid Centre for Baltic and East Europeans Studies och forskarskolans Baltic and East European Graduate School samt Utvecklingsenheten för högskolepedagogik.

Information om de kurser som ges inom varje forskarutbildningsområde hittar du på respektive områdes sida via länkarna nedan. Där hittar du också mer detaljerad information om respektive områdes utbildningar, allmänna studieplaner och fokusområden.

Vill du veta mer om de ämnen som ingår i varje utbildningsområde och den forskning som bedrivs där, se respektive ämnes sida.

För att ta del av kursplaner se även högskolans databas för kursplaner via knappen nedanför.

I högskolans gemensamma databas för kursplaner hittar du mer information om kurserna som ges på forskarnivå.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2021-05-26