Forskarutbildning

Här samlas information om forskarutbildningen inom Kritisk kulturteori.

Varje ämne med examensrättigheter på forskarnivå har en allmän studieplan som måste följas under utbildningen. Kurser och antalet högskolepoäng som räknas in i en forskarexamen ska stämma överens med den allmänna studieplanen i ämnet där doktoranden är antagen. I den allmänna studieplanen finns också de behörighetskrav som gäller vid ansökan om en doktorandanställning. För att se aktuell information om områdets kurser på forskarnivå – se fliken nedan.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föreskrifter för forskarutbildning vid Södertörns högskola.pdf 124.2 kB 2019-02-12 15.08
ASP Den praktiska kunskapens teori 160610.pdf 209.6 kB 2019-02-12 15.08
ASP Estetik 160610.pdf 228.3 kB 2019-02-12 15.08
ASP Filosofi 160610.pdf 302.2 kB 2019-02-12 15.08
ASP Genusvetenskap 160610.pdf 282.7 kB 2019-02-12 15.08
ASP Konstvetenskap 170118.pdf 203 kB 2019-02-12 15.08
ASP Litteraturvetenskap 170201.pdf 156.6 kB 2019-02-12 15.08
ASP MKV 160610.pdf 229.3 kB 2019-02-12 15.08
Estetikens_traditioner_schema_litteratur_VT19.pdf 197.5 kB 2019-02-13 12.49

Estetikens traditioner, 7,5 hp

23 januari - 25 februari 2019

Schema och litteratur för Estetikens traditionerPDF

Kontakt: Cecilia Sjöholm

Konst, kritik och kris, 7,5 hp

25 februari - 29 mars 2019

Kontakt: Katarina Macleod

Exponeringens effekter, 7,5 hp Om utställningsmediets formering i 1960-talets nationella museer

1 april – 3 maj 2019

Kursen syftar till att ge fördjupad teoretisk kunskap i utställningsanalys, fördjupad förtrogenhet med arkivnära forskning liksom med andra professionella museipraktiker. Kursen innehåller cirka fyra till sex gemensamma seminarie- och föreläsningstillfällen och eget arbete i arkiven under v 14-18. Deltagarna ges tillgång till delar av arkiv och samlingar och möjlighet att välja individuella forskningsuppgifter ur dem. Doktoranderna har även möjlighet att mer fritt välja teoretiska problemställningar närmare kopplade till det egna avhandlingsprojektet, som berör utställningsanalys, museers presentationsformer eller därmed besläktade metodfrågor. Kursen utgör en del i ett samverkansprogram och delfinansieras av Vinnova.

Kursinformation: Exponeringens effekterPDF

Kontakt: Annika Öhrner

Anmälan: Doktorander anmäler sig till denna kurs på forskarnivå senast den 1 februari 2019 genom att mejla Emil Sunnerfjell, kursadministratör. För information om kursen på masternivå, mejla konstvetenskap@sh.se (anmälan på masternivå görs via antagning.se).

Forskningsfält och metoder inom litteraturvetenskap,
7,5 hp

VT19

Kontakt: Claudia Lindén

Introduction to Critical and Cultural Theory, 7.5 credits

Autumn 2019

Syllabus: Introduction to Critical and Cultural TheoryPDF

For information about the content of the course, contact Jonna Bornemark

For information regarding admissions to the course, contact Remberto Salazar

Truth, Construction and Subjectivity: Contemporary Issues in the Theory of Scientific Knowledge, 7.5 credits

Autumn 2019

The course shows how the scholarly ideal of knowledge and truth leads to critical questions about its own conditions. The course presents and discusses some of the central standpoints within the contemporary debate: phenomenology, hermeneutics, genealogy and discourse analysis, the sociology of knowledge, deconstruction, feminist and postcolonial criticism.The primary aim of the course is to provide students with a specialised introduction to some important authors and standpoints in the field of critical theory. The course focuses on the opposition between relativism and objectivism, and between constructivism and anticonstructivism.

The course is mainly focused on issues relevant to social science, history, and the humanities, but it also touches on the relationship between the human and the natural sciences. It is not primarily a course that teaches scientific methods, instead its purpose is to provide an advanced introduction to how scholarly practices have been theoretically and critically understood and discussed up to the present day. By making the students acquainted with central theoretical positions based on the reading of original texts it gives the ability to take a stand in central debates on scientific theory.

Syllabus: Truth, Construction and SubjectivityPDF

For information about the content of the course, contact Ann Werner

For information regarding admissions to the course, contact Remberto Salazar

InterGender: Feminist Methodologies: Interdisciplinary Practices, 7,5 credits

Date: 11-13 November 2019
Place: Linköping University, Sweden
DEADLINE FOR APPLICATIONS: 30 September 2019

Information: http://www.intergender.net/upcoming_courses.htmllänk till annan webbplats

Kontakt vid Södertörns högskola: Jenny Sundén jenny.sunden@sh.se

Kurser inom nätverkssamarbeten:

Contemporary Debates in Media and Communication Theory, 7,5 credits

February - April 2019, Karlstad University and Malmö University

Information: Contemporary Debates in Media and Communication Theory VT19
PDF

Contact at Södertörn University: Stina Bengtsson

InterGender: Geographies of political activism: Transnationalisms, neoliberalisms, genders and sexualities

Spring 2019, University of Gothenburg

Applications: http://www.intergender.net/applications.htmllänk till annan webbplats
More details: http://www.intergender.net/upcoming_courses.htmllänk till annan webbplats

Contact at Södertörn University: Ulla Manns

Perspektiv på barocken, 7,5 hp
Nationell forskarutbildningskurs

18–19 november 2019 till 14 januari 2020, Göteborgs universitet

Kursinformation: Perspektiv på barcokenPDF

Kontakt på Södertörns högskola: Claudia Lindén

För information om aktuella forskarkurser vänligen besök vår engelska sida, eller se högskolans gemensamma databas för kursplaner (svenska). länk till annan webbplats