Forskarutbildning

Här samlas information om forskarutbildningen inom Kritisk kulturteori.

Varje ämne med examensrättigheter på forskarnivå har en allmän studieplan som måste följas under utbildningen. Kurser och antalet högskolepoäng som räknas in i en forskarexamen ska stämma överens med den allmänna studieplanen i ämnet där doktoranden är antagen. I den allmänna studieplanen finns också de behörighetskrav som gäller vid ansökan om en doktorandanställning. För att se aktuell information om områdets kurser på forskarnivå – se fliken nedan.

Kursanmälan: kktadmin@sh.se

Styrdokument för forskarutbildningar

Forskarutbildningen vid Södertörns högskola styrs dels av högskolelag och högskoleförordning, dels av interna styrdokument. För mer information om till exempel antagningsordning och föreskrifter, se Styrdokument för forskarutbildning. Länk till annan webbplats.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
ASP Den praktiska kunskapens teori 160610.pdf Pdf, 209.6 kB. 209.6 kB 2019-02-12 15.08
ASP Estetik 160610.pdf Pdf, 228.3 kB. 228.3 kB 2019-02-12 15.08
ASP Filosofi 160610.pdf Pdf, 302.2 kB. 302.2 kB 2019-02-12 15.08
ASP Genusvetenskap 160610.pdf Pdf, 282.7 kB. 282.7 kB 2019-02-12 15.08
ASP Konstvetenskap 170118.pdf Pdf, 203 kB. 203 kB 2019-02-12 15.08
ASP Litteraturvetenskap 170201.pdf Pdf, 156.6 kB. 156.6 kB 2019-02-12 15.08
ASP MKV 160610.pdf Pdf, 229.3 kB. 229.3 kB 2019-02-12 15.08

Renässansens litteratur och mecenatkultur, 7,5 hp

02 nov – 02 dec HT21 (period 3)

Kursen behandlar bland annat det omdiskuterade renässansbegreppet och hur detta motsvaras, eller inte, i ett antal olika tidigmoderna litterära genrer som uppstod i Italien och Frankrike under perioden mellan 13- och 1600-talet. Kursen har ett särskilt fokus på några olika teatrala genrer i hovmiljön, som operan och hovbaletten, och hur olika medier (litteratur, musik, dans, scenografi, scenkostymer) samverkar. Därtill behandlas själva föreställningen om renässansfursten/furstinnan med drottning Kristina som främsta exempel.

För mer information om kursen kontakta kursansvarig: stefano.fogelberg.rota@sh.se
För kursanmälan kontakta: kktadmin@sh.se
Sista dag för kursanmälan är den 25/10.

Body, Culture, Materiality, 7.5 - 10 credits 

16-18 November 2021

This autumn, Södertörn University and Lodz University are offering a 7.5 - 10 credit course on the theme of Body, Culture, Materiality in the field of feminist cultural studies. The course is open to doctoral students and advanced Master's students.

Read more here:
https://intergenderconsortium.wordpress.com/courses/ Länk till annan webbplats.

För information om aktuella forskarkurser vänligen besök vår engelska sida, eller se högskolans gemensamma databas för kursplaner (svenska).