Forskarutbildning

Här kan du ta del av de allmänna studieplanerna för de olika ämnena inom kritisk kulturteori samt information om aktuella forskarkurser.

Styrdokument för forskarutbildningar

Forskarutbildningen vid Södertörns högskola styrs dels av högskolelag och högskoleförordning, dels av interna styrdokument. För mer information om till exempel om föreskrifter, se Styrdokument för forskarutbildning. Länk till annan webbplats.

Varje ämne med examensrättigheter på forskarnivå har en allmän studieplan som måste följas under utbildningen. Kurser och antalet högskolepoäng som räknas in i en forskarexamen ska stämma överens med den allmänna studieplanen i ämnet där doktoranden är antagen. I den allmänna studieplanen finns också de behörighetskrav som gäller vid ansökan om en doktorandanställning.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Allmän studieplan den praktiska kunskapens teori.pdf Pdf, 142 kB. 142 kB 2023-01-04 15.59
Allmän studieplan estetik.pdf Pdf, 231.6 kB. 231.6 kB 2023-01-04 15.59
Allmän studieplan filosofi.pdf Pdf, 228.6 kB. 228.6 kB 2023-01-04 15.59
Allmän studieplan genusvetenskap.pdf Pdf, 231.8 kB. 231.8 kB 2023-01-04 15.59
Allmän studieplan konstvetenskap.pdf Pdf, 232.6 kB. 232.6 kB 2023-01-04 15.59
Allmän studieplan litteraturvetenskap.pdf Pdf, 232.2 kB. 232.2 kB 2023-01-04 15.59

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
ASP Den praktiska kunskapens teori 160610.pdf Pdf, 209.6 kB. 209.6 kB 2019-02-12 15.08
ASP Estetik 160610.pdf Pdf, 228.3 kB. 228.3 kB 2019-02-12 15.08
ASP Filosofi 160610.pdf Pdf, 302.2 kB. 302.2 kB 2019-02-12 15.08
ASP Genusvetenskap 160610.pdf Pdf, 282.7 kB. 282.7 kB 2019-02-12 15.08
ASP Konstvetenskap 170118.pdf Pdf, 203 kB. 203 kB 2019-02-12 15.08
ASP Litteraturvetenskap 170201.pdf Pdf, 156.6 kB. 156.6 kB 2019-02-12 15.08
ASP MKV 160610.pdf Pdf, 229.3 kB. 229.3 kB 2019-02-12 15.08

KKT organiserar följande forskarkurser:

Vårterminen 2023

Konsten och det offentliga rummet 7,5 hp (kursen ges på svenska)

Doktorandkursen ges i period 1, mellan den 16 januari och den 15 februari.

För mer information se kursplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan görs till kktadmin@sh.se senast den 15/1

Truth, Construction and Subjectivity, 7,5 credits (kursen ges på engelska)

Doktorandkursen ges i period 3 och 4.

För mer information, se kursplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan görs till kktadmin@sh.se senast den 15/1 (OBS! Kursen är nu full)

Art and Display, 7,5 credits (kursen ges på engelska)

Doktorandkursen ges i period 2, mellan den 16 februari och den 21 mars.

För mer information se kursplan (ännu ej fastställd)

Anmälan görs till kktadmin@sh.se senast den 15/2

Konst, kritik och kris, 7,5 högskolepoäng (kursen ges på svenska)

Doktorandkursen ges i period 3, mellan den 22 mars och den 27 april.

För mer information se kursplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan görs till kktadmin@sh.se senast den 21/3

Feminist Reading Methods, 7.5 credits (kursen ges på engelska)

Doktorandkursen ges mellan den 29 och den 31 mars på Södertörns högskola.

För mer information, se kursplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan görs till kktadmin@sh.se

Ethnographic Methods in Media Studies 7,5 hp (kursen ges på engelska)

Doktorandkursen ges i period 4. Startdatum är 11 maj och slutdatum 16 juni (sista undervisningsdatum är 30 maj).

Kursen är öppen för alla doktorander inom Medie- och kommunikationsvetenskap och närliggande ämnen.

För mer information, se kurspresentation Word, 34 kB, öppnas i nytt fönster. och kursplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan görs till kktadmin@sh.se senast den 14/4

Höstterminen 2023

Metod och forskningspraktik inom det konstvetenskapliga fältet, 7,5 högskolepoäng (kursen ges på svenska)

Datum för när kursen ges är ännu ej fastställt.

För mer information, se kursplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan görs till kktadmin@sh.se

Introduction to Critical and Cultural Theory, 7.5 credits (kursen ges på engelska)

Doktorandkursen ges mellan den 28 augusti och den 30 oktober på Södertörns högskola.

För mer information, se kursplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan görs till kktadmin@sh.se

Transnational feminism, 7.5 credits (kursen ges på engelska)

Doktorandkursen ges mellan den 28 september och den 30 november på distans.

För mer information, se kursplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och kurspresentation Word, 16 kB.

Anmälan görs till kktadmin@sh.se (sista registreringsdatum 15 september)

Om du har frågor om kursen, mejla gärna kurskoordinatorn, Teresa Kulawik, teresa.kulawik@sh.se