Forskarutbildning

Här samlas information om forskarutbildningen inom Kritisk kulturteori.

Varje ämne med examensrättigheter på forskarnivå har en allmän studieplan som måste följas under utbildningen. Kurser och antalet högskolepoäng som räknas in i en forskarexamen ska stämma överens med den allmänna studieplanen i ämnet där doktoranden är antagen. I den allmänna studieplanen finns också de behörighetskrav som gäller vid ansökan om en doktorandanställning. För att se aktuell information om områdets kurser på forskarnivå – se fliken nedan.

Kursanmälan: kktadmin@sh.se

Styrdokument för forskarutbildningar

Forskarutbildningen vid Södertörns högskola styrs dels av högskolelag och högskoleförordning, dels av interna styrdokument. För mer information om till exempel antagningsordning och föreskrifter, se Styrdokument för forskarutbildning. Länk till annan webbplats.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
ASP Den praktiska kunskapens teori 160610.pdf Pdf, 209.6 kB. 209.6 kB 2019-02-12 15.08
ASP Estetik 160610.pdf Pdf, 228.3 kB. 228.3 kB 2019-02-12 15.08
ASP Filosofi 160610.pdf Pdf, 302.2 kB. 302.2 kB 2019-02-12 15.08
ASP Genusvetenskap 160610.pdf Pdf, 282.7 kB. 282.7 kB 2019-02-12 15.08
ASP Konstvetenskap 170118.pdf Pdf, 203 kB. 203 kB 2019-02-12 15.08
ASP Litteraturvetenskap 170201.pdf Pdf, 156.6 kB. 156.6 kB 2019-02-12 15.08
ASP MKV 160610.pdf Pdf, 229.3 kB. 229.3 kB 2019-02-12 15.08

Truth, Construction and Subjectivity: Contemporary Issues in the Theory of Scientific Knowledge, 7.5 credits

The course presents central theories of science and knowledge that are relevant to the social sciences and the humanities. It introduces and critically evaluates contemporary scholarly debates about ideals of knowledge and truth. For instance, the course analyses objectivism, constructivism, the role of subjectivity and other scholarly theoretical perspectives.

Read more in the syllabus Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Teori och forskningspraktik inom det konstvetenskapliga fältet (7,5 hp)


Kursdeltagarna träffas vid två tillfällen 24-25 februari samt 22-23 mars och arbetar däremellan självständigt. Alla seminarier äger rum på Södertörns högskola och deltagarna står själva för logi och resa.

Anmälan till kursen bör ske senast 15 januari 2022, maila till kursens lärare: Hakan.nilsson@sh.se och Katarina.macleod@sh.se

För information om aktuella forskarkurser vänligen besök vår engelska sida, eller se högskolans gemensamma databas för kursplaner (svenska).