Forskarutbildning

Här samlas information om forskarutbildningen inom Kritisk kulturteori.

Varje ämne med examensrättigheter på forskarnivå har en allmän studieplan som måste följas under utbildningen. Kurser och antalet högskolepoäng som räknas in i en forskarexamen ska stämma överens med den allmänna studieplanen i ämnet där doktoranden är antagen. I den allmänna studieplanen finns också de behörighetskrav som gäller vid ansökan om en doktorandanställning. För att se aktuell information om områdets kurser på forskarnivå – se fliken nedan.

Kursanmälan: kktadmin@sh.se

Styrdokument för forskarutbildningar

Forskarutbildningen vid Södertörns högskola styrs dels av högskolelag och högskoleförordning, dels av interna styrdokument. För mer information om till exempel antagningsordning och föreskrifter, se Styrdokument för forskarutbildning.länk till annan webbplats

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
ASP Den praktiska kunskapens teori 160610.pdf 209.6 kB 2019-02-12 15.08
ASP Estetik 160610.pdf 228.3 kB 2019-02-12 15.08
ASP Filosofi 160610.pdf 302.2 kB 2019-02-12 15.08
ASP Genusvetenskap 160610.pdf 282.7 kB 2019-02-12 15.08
ASP Konstvetenskap 170118.pdf 203 kB 2019-02-12 15.08
ASP Litteraturvetenskap 170201.pdf 156.6 kB 2019-02-12 15.08
ASP MKV 160610.pdf 229.3 kB 2019-02-12 15.08

Truth, Construction and Subjectivity: Contemporary Issues in the Theory of Scientific Knowledge, 7,5 hp

24 mars - 6 juni 2021 (period 3 och 4 vårterminen 2021)

The course is given in English during period 3 and 4 spring semester 2021.
Last day for registration is 15/3.
Course plan: Truth, Construction and Subjectivitylänk till annan webbplats
Course coordinator and teacher: Ann Werner
Please contact kktadmin@sh.se if you are interested in participating in the course.

För information om aktuella forskarkurser vänligen besök vår engelska sida, eller se högskolans gemensamma databas för kursplaner (svenska).